Xidmət marketinqi fənni üzrə mühazirə və slaydlar

Xidmət marketinqi – mühazirə (azərb.)

Mövzu 1
Mövzu 2
Mövzu 3
Mövzu 4
Mövzu 5
Mövzu 6
Mövzu 7
Mövzu 8
Mövzu 9
Mövzu 10
Mövzu 11
Mövzu 12
Mövzu 13
Mövzu 14

Xidmət marketinqi – mühazirə (rus)

Mövzu 1
Mövzu 2
Mövzu 3
Mövzu 4
mövzu 5
mövzu 6
mövzu 7
mövzu 8
mövzu 9
mövzu 10
mövzu 11
mövzu 12
mövzu 13
mövzu 14

Xidmət marketinqi – slayd (azərb.)

Mövzu 1.
Mövzu 2.
Mövzu 3.
Mövzu 4.
Mövzu 5.
Mövzu 6.
Mövzu 7.
Mövzu 8.
Mövzu 9.
Mövzu 10.
Mövzu 11.
Mövzu 12.
Mövzu 13.
Mövzu 14.

Xidmət marketinqi – slayd (rus)

Xidmət marketinqi

1953 2