SABAH Mərkəzi_2019_Buraxılış işləri_İqtisadiyyat

Elçin Abbasov – Kənd Təsərrüfatının iqtisadi-statistik  təhlili
Gular Abbasova – The impact of monetary policy on exchange rate fluctuations and global trade
Aghayeva Aytaj – “Main Directions of the State Policy Aimed at the Development of the Tourism Sector in Azerbaijan”
Arifzada Firangiz – “Analyses of Small and Medium Entrepreneurship in Europe”
Gunay Akhundzada – Economic Impact of Tourism: Types of Economic Analyses
Bağırov Nurlan – OPEC, fəaliyyət mexanizmi və dünya neft bazarına təsiri
Bayramalıyev Tural – Optimal büdcə-vergi siyasətinin qeyri-neft sektorunun inkişafına təsiri mexanizminin qiymətləndirilməsi
Fuad Budagli – “Insurance system and types of insurance in our country: comparative analysis of the current status with the situation in developed countries”
Cəfərov Yusif  – Azərbaycan Respublikasında aqrar sektora dövlətin maliyyə dəstəyinin reallaşdırılması mexanizmləri
Erkin Əfəndi – Azərbaycan Respublikasında vergi inzibatçılığının və vergi nəzarətinin təkmilləşdirilməsi
Aliyev Renat – Diversification as a New Direction of the new economic model of Azerbaijan
Aliyev Shamil Kamil – Estimation of the influence of sport’s marketing on the economy
Turan Alizada – Improving SOCAR’s Market Presence in the European Oil and Gas Industry
Alyarova Aygun – Development of transport and communication sector in Azerbaijan and its economic statistical analysis
Fərmanlı Rəvan Cavanşir – Alternativ enerji resurslarından istifadə sahəsində dövlətin tənzimləyici rolu
SHAMS GULMAMMADLI – RETHINKING ENHANCED MONETARY COOPERATION IN EUROPE: TOWARDS ROBUST REGULATORY POLICY AND BANKING ARCHITECTURE
Gudrat Ibrahimov – “ Revising İLO decent work strategies: Need to improve sustainability conditions for resilient societies in developing countries “
Khanahmad Kamalov – “Mortgage relations in the legislation and practice of the   Republic of Azerbaijan and European countries”
Elkhan Mahmud – BREXIT as a chance to review EU financial integration: implications for Post-Soviet countries
Sema Madjnunlu – The main directions of Azerbaijan’s capital flow to Turkey
BEHBUD MALİKOV – INCREASING THE EFFECTIVENESS OF INVESTMENTS IN NON-OIL SECTOR IN AZERBAIJAN
Khayala Mammadova – The impact of Foreign Direct Investment on non-oil economic growth in Azerbaijan
Mikayılzadə Kamran – Azad iqtisadi zonaların ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına təsiri
RAFIGA NAJAFOVA – THE ROLE AND DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL TOURISM IN THE WORLD ECONOMY
GULNARA NASIRLI – THE ANALYSIS OF MACROECONOMIC FACTORS ON MARKETING STRATEGY
Osmanlı Əli – Azərbaycanda aqrar siyasət: mövcud vəziyyət və perspektivlər
Elşad Qəribov – Azərbaycanda xarici ticarətin iqtisadi və statistik təhlili   
Rustamov Ramazan – Outsourcing as a way to improve business processes
Huseyn Shafiyev – Impact of inequality on economic growth
Nazpari Seyidova – Impact of tax policy on non-oil sector development in Azerbaijan
Murad Şiriyev – Milli iqtisadiyyatın inkişafında turizm sektorunun rolu və bu sektorun dövlət tənzimlənməsi istiqamətləri
Amin Taghiyev – 2008 GLOBAL FINANCIAL CRISIS AND ITS IMPACT ON AZERBAIJAN ECONOMY
Murad Taghiyev – Corporatism and labour market: The case of Azerbaijan
Talıbov Adil – The role of customs services in trade facilitation in Azerbaijan Republic
Vəliyev Xəyyam – “Qədim ipək yolunun bərpasının Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafında rolu”
MAHAMMAD KHEYIRKHABARLI – THE IMPACT OF THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS ON CONSUMPTION STRUCTURE OF EMERGING COUNTRIES
Yusif Yusifli- Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyi və qida təminatının iqtisadi tənzimlənməsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

405 1