sabah201811

Abdurəhmanova Aysel  Pros and cons of economic integration within the IMF framework: plugging loopholes in prevention of rising economic inequality and financial fragility

1.Namiq Allahyarov-The application Of IFRS in Azerbaijan yeni]

1.Yusifzade Vuqar-Analyzing of financial statements

Abbasbəyli Əsəd  Ethics and major challenging problems in marketing

Abbaszadə Səbinə  OCCUPATİONAL STANDARDS İN HRM AND THE REQUİREMENTS FOR THEİR PREPARATİON

Abdullayev Heydər_yenidən plagiat  The major economic problems of ship industry

Abdullayev Pərviz  Kommersiya banklarının aktiv əməliyyatlarının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri

Abdullayeva Həqiqət  The Effect of Gender Diversity on Firm Risk and Firm Performance across Industries: Evidence from U.S.

Abuzərov Babək “Vergi siyasətinin sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafına təsiri”

Ağacanova Nərmin  USING SOCIAL MEDIA IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

Ağayev Xankişi Formation and enhancement of financial statements of commercial organizations

Ağayeva Mirgüllər  Hospitality Management Accounting Problems and Solutions to Them

Ağayeva Ülkər  EFFECTS OF INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD IN DELIVERY OF RELIABLE ACCOUNTING INFORMATION

Aghabalayev Rufat  Issues in adopting IFRS (International Financial Reporting Standards) for small and medium-sized entities

Albənzadə Nuranə  CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A USEFUL TOOL FOR IMPROVING A COMPANY’S FINANCIAL PERFORMANCE

Alıyeva Aida  Modern problems of entrepreneurship development in the regions and main directions of state care in this area

Allahyarlı Nicat  The analysis of factors restrain textile industry development

Amrah_Review  “Evaluation of the Analysis of the Relationship between International Tourism Arrivals, GDP and Trade in Germany”

Anar Həmzəyev – Inventory valuation in business environment

Aslanlı Nəzri  THE EFFECT OF FINANCIAL ACCOUNTING REPORTING ON THE MANAGEMENT OF BUSINESS

Axundova Aynur  Social media in talent acquisition

Axundova Ülviyyə  International fairs as a strategy for industrialization in 21th century: An example of EXPO’s

Aydan Alili   Xarici investisiyaların Azərbaycan iqtisadiyyatına dolayı və birbaşa təsirləri

Aygul Hesenova-Perspectives of post-oil economy development in Azerbaijan.

Ayshan Suleymanli diplom THE  Impact of International Financial Reporting Standards on the quality of financial statements of business organizations

Aytac Rəcəbova  WHAT IS INTERRELATION BETWEEN THE ORGANIZATIONAL CULTURE AND INNOVATION AND CREATIVITY. EXAMPLES FROM SILICON VALLEY

Ayten diplom isi 2018 (1)  “Study of current problems and their solutions in the management of Azerbaijan industrial enterprises”

Azadlı Əminə  Significant of Social Media and Event Marketing in Developing Countries

Babayev Məhəmməd  Effective Practices of Talent Acquisition and Maintenance: from Workforce Planning to Performance Measurement

Babayeva Jalə  The online banking in Azerbaijan banking system and its effects in an economy

Babayeva Samirə  The Determinants of Capital Structure and the Impact of Financial Crisis: Evidence from UK Panel Data 

Babayeva Şəfiqə THE PROBLEM OF INCOME DISTRIBUTION IN TERMS OF GLOBALIZATION

Babayeva Şəfiqə_yenidən plagiat THE PROBLEM OF INCOME DISTRIBUTION IN TERMS OF GLOBALIZATION

Babazadə Mirismayıl  “Non-oil sector and its development in Azerbaijan”

Bağırova Cəmilə S2iqt1 Diplom işi SABAH_1Azərbaycanda davamlı inkişafın təmin edilməsində inkluziv artımın rolu.

Bağırova Cəmilə  Azərbaycanda davamlı inkişafın təmin edilməsində inkluziv artımın rolu.

Bağırova Günay_yenidən plagiat  THE IMPACT OF ALTERNATIVE ENERGY ON THE FUTURE ENERGY SUSTAINABILITY 

Bayramova Güllü  Getting involved in global financial governance: Asian Infrastructure Investment Bank as multilateral institution and vehicle of national economic interests 

Bəhramova İlahə  THE IMPACT OF MULTINATIONAL ENERGY CORPORATIONS ON INTERNATIONAL RELATIONS

Bəşirov Qabil    Kommersiya Banklarının Qeyri-Ənənəvi Əməliyyatlarının əsas xüsusiyyətləri

Bəşirov Qabil_yenidən plagiat   Kommersiya Banklarının Qeyri-Ənənəvi Əməliyyatlarının əsas xüsusiyyətləri

Bəşirzadə Emil  Impact of the Financial and Economic Crisis on Tourism

Bəşirzadə Emil_yenidən plagiat  Impact of the Financial and Economic Crisis on Tourism 

Brilyant Hac_yeva tam i_ -Developing the effectiveness of indirect taxes

Buğdalıyev Zəkəriyyə_yenidən plagiat  Azərbaycan Respublikasında büdcədənkənar fondlar, onların formalaşması xüsusiyyətləri və onlardan istifadənin istiqamətləri

Cabbarov İsmayıl_yenidən plagiat  Bank risklərinin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi

Çakal Nərmin diplom işi  Cash management, its control and analysis of cash problems in smallscale business enterprises

CamalAzər  baycandakı müəssisələrdə tətbiq olunan motivasiya metodları, problemlər və həll yolları

Cavadlı Tural  The global convergence of accounting standards. Major challenges and practical implications for companies

Cəbrayılova Pinar  The determinants of economic growth and industrialisation strategies: case of Azerbaijan

Cəfərli Amrah Analysis  of the Relationship between International Tourism Arrivals, GDP and Trade in Germany

Cəfərov Rahib_yenidən plagiat   KOMMERSİYA BANKLARININ VALYUTA ƏMƏLİYYATLARININ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ

Cəfərzadə Aqilə_yenidən plagiat  “MÜASIR ŞƏRAITDƏ DÖVLƏTIN PUL-KREDIT SIYASƏTININ FORMALAŞMASININ VƏ REALLAŞDIRILMASININ ƏSAS ISTIQAMƏTLƏRI”

Cəlalov Abdulla  Bitcoin and its impacts to the USA economy

Cəmilov Fuad   The impact of internal control system on the financial management of an organization

Çobanzadə Simnarə   Problematic of Bad Debts Portfolio in Azeri Banks: Ways to Overcome and Conceivable Solutions

Daşdəmirova Leyla ECONOMIC CONSEQUENCES OF DEVALUATION IN ECONOMY. AZERBAIJAN AS AN EXAMPLE

Daşdəmirova Leyla diplom  ECONOMIC CONSEQUENCES OF DEVALUATION IN ECONOMY. AZERBAIJAN AS AN EXAMPLE

- Fatime Rzayeva Control Mechanisms of Implementation of State Budget Resources

Diplom ishi- Chinara Huseynova  Main problems in accounting system of LLC in Azerbaijan

Diplom isi I.Karimov  THE IMPACT OF TNCs TO WORLD ECONOMY

diplom isi Ruslan Mehfiyev CONSEQUENCES OF THE GLOBAL ECONOMIC AND FINANCIAL CRISES. EVIDENCE FROM AZERBAIJAN

Diplom İşi. Qoşqar Məmmədli  Mövzu

Diplom işi_Hümbətova XədicəInfluencing problems of strategic and functional relationship among motivation, performance management and career development to effective and efficient management of human resources in the company

Diplom işi-Rəşad İbrahimzadə The role of subconscious mind in consumer behavior

diploma gunay  THE IMPACT OF ALTERNATIVE ENERGY ON THE FUTURE ENERGY SUSTAINABILITY

Diploma Research-Shamo   Huseynov final (2)Effects of Bitcoin and Digital Currencies on the world economy

Diploma thesis – Ismail Yusubov  BENEFITS AND DRAWBACKS OF CRYPTOCURRENCIES IN FINANCIAL SYSTEM AND EFFECTS OF BLOCKCHAINS TO FINANCIAL SYSTEM.

Diploma thesis (draft) – Rafael Yusubov  THE CORRELATION BETWEEN INNOVATION ECONOMY (TECHNOLOGICAL INNOVATION) AND ECONOMIC GROWTH

Diploma thesis (Ulkar Guliyeva)  Impact of free-floating exchange rate to Azerbaijan economy

diploma work (Aydan)  THE FUTURE PROS AND CONS OF THE INTERNATIONAL PETROLEUM SECTOR

Diploma Work Mirkamal Mirbaghirli The Problems of Credit Management and Profitability in Banking Industry. Evidence from Azerbaijan

Dissertation – Amina Shirinzade  THE ROLE OF THE INVESTMENT BANKING IN THE DEVELOPMENT OF CAPITAL MARKET IN AZERBAIJAN

Dissertation – Rasul Rasulzade “Ethics of accounting and finance: trust, responsibility, and control”

Dissertation of Aytaj Abadurahimova.   ASPECTS OF EMERGING MARKET ECONOMIES IN A MODERN GLOBALIZED WORLD: BRIEF ANALYSIS OF CAPITAL INFLOWS AFFECTING EMERGING MARKET ECONOMIES

Dissertation of Nurana Gardashli   Practical methodologies in the field of Consolidated Financial Statements

Dissertation of Zahra Aliyeva  An Analysis of trends and practices in corporate finance that are globally accepted as necessary towards investment growth

Dissertation(Amrah Jafarli) _2-ci yoxlanış  Analysis of the Relationship between International Tourism Arrivals, GDP and Trade in Germany

Economic Diversification in Azerbaijan-Avaz Aliyev  Analysis of the Relationship between International Tourism Arrivals, GDP and Trade in Germany

Economic Diversification in Azerbaijan-Avaz Aliyev

Əhmədli Yunus Qiymətli kağızlar bazarına investisiya qoyuluşu və əsas keyfiyyət göstəricilərinin təhlili.

Əhmədov Elgün    Green Marketing impact on company`s revenue

Əkbərli Vüqar   Stress and Its impact on Human Resource performance

Ələkbərzadə Sevinc   Azərbaycanda biznes mühitinin formalaşdırılmasında dövlət siyasətinin əsas istiqamətləri

Əlili Aydan_yenidən plagiat   Xarici investisiyaların Azərbaycan iqtisadiyyatına dolayı və birbaşa təsirləri

Əlisa İbrahimzadə  ACCOUNTING AND AUDIT OF TAX LIABILITIES, ITS ENHANCEMENT

Əliyev Ceyhun   Solutions of Tax accounting issues between IFRS and GAAP

Əliyev Mübariz  “Menecment sistemində qərarların hazırlanması və icrasının səmərəliliyinin artırılması yolları”

Əliyev Nihat   The link between effective working capital management and company profitability

Əliyev Renat   Diversification as a New Direction of the new economic model of Azerbaijan

Əliyeva İlahə   Wage formation problem in global economy

Əliyeva İlahə_yenidən plagiat   Wage formation problem in global economy

Əliyeva Rəşidə  The role of research universities in the development process of National Innovation System in Azerbaijan

Əliyeva Ülkər    AN ANALYSİS OF LONG-LİVED ASSETS AND İTS İMPORTANCE İN İFRS

Əliyeva Zəhra_yenidən plagiat  An Analysis of trends and practices in corporate finance that are globally accepted as necessary towards investment growth

Əlizadə Eldar  Yerli biznes subyektlərində təşkilati quruluşun formalaşması və təkmilləşdirilməsi məsələləri.

Əlizadə Şahnaz  The effects of gender on family purchasing behavior in Azerbaijan

Elmin Əmiraslanlı  Azərbaycanda turizm sektorunun inkişafının regional aspektdən qiymətləndirilməsi (Lənkəran – Astara iqtisadi rayonunun timsalında)

Elşən Əhmədov – FDİ and the unemplayme   FDI AND THE UNEMPLOYMENT – A CAUSALİTY ANALYSİS FOR AZERBAİJAN

Elşən Vəliyev tam iş – The Business strategy in SME’s (1)

Elshan_Shahverdiyev_2018_SABAH_ bachelorRevenue and expense recognition under IFRS and compare its Accrual based and cash based accounting

Elvin_diplom ishi_plan  TOURISM AND LONG-TERM GROWTH: EUROPEAN PERSPECTIVES 

Elvin_dissertasiya_düzəliş   ACKNOWLEDGEMENT

Emil_dissertasiya_düzəliş  Impact of the Financial and Economic Crisis on Tourism 

Emil_plan Mövzu

Emil_thesis_print   Impact of the Financial and Economic Crisis on Tourism 

Əmirbəyova Adil  INDIRECT PROCUREMENT CASE STUDY OF AZERSUN IN AZERBAIJANə

Əmrahova Səma  Azərbaycanda qeyri-neft sektoruna investisiya qoyuluşlarının və dövlət tənzimlənməsi məsələlərinin müasir vəziyyəti

Ənvərli Royal  Yerli şirkətlərdə vəzifəyə gətirmənin və rəhbərliyin özəllikləri 

Əsgərov Hacəsgər_yenidən plagiat   SƏNAYEDƏ KLASTERLƏŞMƏSININ MILLI IQTISADIYYATIN RƏQABƏT QABILIYYƏTLILIYININ YÜKSƏLDILMƏSINƏ TƏHSIRLƏRI”.

Əsgərova Şəkər  Azərbaycanda aqrar siyasət: mövcud vəziyyət və perspektivlər

Eyvaz Hüseyn_yenidən plagiat  Consolidated financial statements. Practical problems in preparation and presentation of consolidated financial statements

Eyvazzadə Eltun Role of AR in the international natural gas market and its development trends

Eyyubova Ülkər  AZƏRBAYCANDA TURİZM SEKTORUNUN İNKİŞAFININ MÜASİR PROBLEMLERİ VƏ BU SAHƏDƏ DÖVLƏT SİYASƏTİNİN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ

Əzimov İsmayıl_yenidən plagiat“Azərbaycan Respublikasında bankların müasir vəziyyəti və inkişaf istiqamətləri”

Əzimova Lalə  The importance of customer satisfaction in service industries in Azerbaijan. In the example of hospitality and restaurants.

Əzizli Musa  Fatigue, its causes and effects on HR performance

Əzizli Musa_yenidən plagia tFatigue, its causes and effects on HR performance

Fatima Bagirova-  Diploma ThesisThe role of audit companies and frequency of auditing on quality of financial statement

Famil Tagiyev diplom ishi  The main trends in the development of the industry of Azerbaijan

Fərzəliyev Əbutalib_yenidən plagiat  Dövlətin daxili fiskal siyasəti və onun səmərəliyinin artırılması 

Fərziyeva Yetər1 The main ways of research the self care products market in Azerbaijan

Firangiz Guliyeva  Bachelor Thesis  International and local audit standards. Recent audit failures and their causes: A comparative analysis

Guliyev Huseyn-The role of financial accounting in business

Güllüzar   Recruitment and selection . Occurred problems during implementation of this Function in the Banks of Azerbaijan

Gunel Garibova Bachelor ThesisMoney Laundering and Combating Financing Terrorism. Bank versus criminals. Laws regulation and still missing points.

Gunel Nabiyeva bachelor thesis  “The role of Internal audit in banks – an analysis from the increasing management efficiency view perspective”

Hacəsgər Əsgərli  SƏNAYEDƏ KLASTERLƏŞMƏNIN MILLI IQTISADIYYATIN RƏQABƏT QABILIYYƏTLILIYININ YÜKSƏLDILMƏSINƏ TƏSİRLƏRİ

Hacıyev Cavid  The problems of increasing impact of foreign direct investment on economic growth

Hacıyev Cavid_yenidən plagiat  The problems of increasing impact of foreign direct investment on economic growth

Hacıyev Nahid_yenidən plagiat  ““AZERCELL” VƏ “NAR” ŞIRKƏTLƏRININ TELEKOMMUNIKASIYA MARKALAŞDIRMASI”

Hacıyeva Sevil_yenidən plagiat   The export potential of food processing industry and factors that contribute its development: Case of Azerbaijan Republic

 

 

 

 

 

 

 

 

2937 1
WordPress SEO - escort eskisehir - eskort -
Zero Waste Shop
-

ip stresser

- buy tiktok followers - Elektronik Nargile - yatırımsız deneme bonusu - youtube izlenme satın al