Kafedra müdiri: i.e.d., prof. İbrahimov Müslüm Azad oğlu

Ünvan: Bakı, H.Əliyev küçəsi, 135 (II korpus)
Telefon: +(994) 12 564-37-10
.              +(994) 12 564-67-98
E-mail: muslim.ibrahimov@unec.edu.az

*
Rusiyalı rektor: “UNEC-in Rus İqtisad Məktəbi elm və təhsil sahəsində inteqrasiyaya böyük təkan verəcək” (07.12.2017)
Braziliya universitetləri UNEC-lə əməkdaşlıqda maraqlıdır (23.11.2017)
Rus İqtisad Məktəbində “Elm aylığı” (02.11.2017)

1392 6

Kafedra haqqında

UNEC-in Qlobal Ali Təhsil sistemində beynəlxalq rəqabətliyinin artırılması məqsədilə son 3 il ərzində aparılmış köklü islahatların əsas istiqamətlərindən biri “Meqa-fakultələr” tədris klasterlərin yaradılması olmuşdur. Bunun misalı olaraq, 2016-ci ildən etibarən rus dilində, bakalavr pilləsi üzrə mütəxəssis hazırlığı ilə məşğul olan “Rus İqtisad Məktəbinin” fəaliyyətə başlamasını göstərmək olar. İlk növbədə tədrisin keyfiyyətinin artırılması məqsədilə, UNEC-ın Elmi Şurasının müvafiq qərarı ilə “Rus İqtisad Məktəbi” nəzdində “İqtisadiyyat” kafedrası yaradılmışdır. UNEC-ın rektorunun 21.07.2017-ci il tarixli 509/3 saylı əmrinə uyğun olaraq, yaradılmış komissiya kafedraya yüksək biliyə malik olan və rus dilində tədris aparan müəllimlərin seçimini heyata keçırilmışdir. Nəticədə, UNEC-ın professor-müəllim heyəti arasından 60 nəfər müəllim seçilmişdir.

Kafedra fəaliyyətə başladığı gündən 9 ixtisas üzrə 65-dən yuxarı fənnin tədrisi nəzərdə tutulmuşdur.

Yuxarıda qeyd olunanlardan əlavə, yeni yaradılmış kafedrada kadr potensialın yüksəldilməsi, yeni tədris-metodik materiallarının hazırlanması, elmi-tədqiqat işlərinin və sair vəzifələrinin yerinə yetirilməsi üçün kafedrada səmərəli və çevik idarəetmə strukturun yaradılmasına ehtiyac duyulur.

Bununla əlaqədar olaraq 14.09.2017-ci il tarixində keçirilmiş kafedra iclasında 9 ixtisas üzrə rəhbər müəyyən olunmuşdur. İxtisas rəhbərlərinin müəyyən edilməsi meyarların əsasında idarəetmə təcrübəsinə və ümumiyyətlə rəhbərlik edəcək ixtisasların gələcək inkişaf perspektivlərinin bilməsi əsas götürülmüşdür. Seçilmiş ixtisas rəhbərləri öz fəaliyyəti prosesində müəllimlər üzrə dərs yükünün bölgüsü, qruplar üzrə iş planının, sillabusların və təqvim-tematik planlarının fənlər üzrə hazırlanması, büdcə təyinatlı elmi-tədqiqat işlərinin yerinə yetirilməsinə və sair məsələlərin icra olunmasına cavabdehlik daşıyacaqlar.

«İqtisadiyyat» kafedrasının elmi-pedaqoji fəaliyyətinin əsas istiqamətləri elmi-tədqiqat və müəllimlik fəaliyyətinin yüksək səviyyəsilə seçilən professor-müəllim heyətinin intelektual potensialının formalaşması və davamlı inkişafı, tədrisdə müasir təhsil texnologiyaların istifadəsi; tələbələrin hazırlanması üzrə proqramların keyfiyyətinin təkmilləşdirilməsi; işəgötürənlər, dövlət strukturları və digər maraqları olan şəxslərin strateji alyansların inkişafı ilə müəyyən edilir.

*

“İqtisadiyyat” kafedrasının 2017-2018-ci illərdə inkişafı strategiyası

– material-texniki infrastrukturunun yaradılması;

-kafedranın əsasnaməsi və sənədləşdirilməsi sisteminin formalaşdırılması;

-dərs yükünün ilkin planlaşdırması və mənimsənilməsi;

– 9 ixtisas üzrə bakalavr proqramlarının rəhbərlərinin seçilməsi və koordinasiyası;

– tədris proqramlarının və silabusların işlənib hazırlanması və adaptasiyası;

-mühazirə materialları, video- mühazirələri və təqdimat bazalarının yaradılması;

– mövcud olan ehtiyyatdan və qıraqdan dəvət olunmuş müəllimlərdən peşəkarların seçilməsi;

– elm-tədris laboratoriyalarının yaradılması;

– tələbə elmi tədqiqat mərkəzinin yaradılması.

*

«İqtisadiyyat» kafedrasının strukturu

Professor-müəllim heyəti:

 1. i.e.d., professor İbrahimov Müslüm Azad (kafedra müdiri)

*
Dünya iqtisadiyyatı və Kommersiya ixtisasları üzrə

 1. i.ü.f.d, dosent Məmmədova Sevər Mömin (ixtisas rəhbəri)
 2. i.e.n., dosent Bərxudarov Mənsur İsa (Rus İqtisadiyyat Məktəbinin direktoru)
 3. i.e.d., professor Səmədov Aydın Hidayət
 4. i.e.d., professor Kasumov Rüfət Məmməd
 5. i.e.n., dosent Rəhimli Fikrət Əhməd
 6. i.e.n., dosent Əliyeva Elmira Ağa
 7. i.e.n., dosent Əzizov Ramiz Nəhməd
 8. i.e.n., dosent Səmədova Mehriban Tofiq
 9. i.f.d. Xəlilov Tural Tapdıq
 10. b/m. Kərimova Tahirə Hüseyn
 11. müəl. Haciqayıbova Aliya Şair
 12. müəl. Muradova Səbinə Xaliq

 

Biznes, Marketinq və Menecment ixtisasları üzrə

 1. i.e.n., dosent Qurbanov Natiq Hüseyn (ixtisas rəhbəri)
 2. i.e.n., dosent Mustafayeva Gülşən Mustafa
 3. i.e.n., dosent Xanlarov Eldar Nazim
 4. i.e.n., dosent Quliyev Eldar Nadir
 5. i.f.d., dosent Hacıyeva Leyla Arif
 6. i.ü.f.d., dosent Səmədova Elnarə Robert
 7. i.ü.f.d., dosent Kaşiyeva Ləman Aydın
 8. i.ü.f.d., dosent Xanlarzade Səlfinaz Məmmədhəsən
 9. i.e.n., b/m. Axundova Nailə Fariz
 10. i.f.d. Əkbərova Səbinə Sabir
 11. müəl. Əliyev Elnur Sirac

*
İqtisadiyyat ixtisası üzrə

 1.  i.e.n., dosent Hüseynova Şəhla Akif (ixtisas rəhbəri)
 2.  i.e.d., professor Mustafayev Famil Front (0,5) [Peşə təhsil üzrə döv. agent. direktoru]
 3. i.e.d., professor Əzizova Gülənbər Arif
 4. i.e.d., professor Mustafayeva Nazilə Mustafa i.e.d., prof.
 5. i.e.n., dosent Sadıqov Mustafa Məmmədsadıq
 6. i.e.n., dosent Mikayılzadə Gülnarə Şükür
 7. i.e.n., dosent Cəmilova Gülnarə Fərxar
 8. dosent Abasova Samirə İsmayıl
 9. i.e.n., dosent Əkbərov Rövşən Məmməd (0,5) [Distant və əlavə təhsil m-nin d/müavini]
 10. b/m. Məmmədova Svetlana Yevgeni (0,5) [Rus İqtisad Məktəbinin direktoru]
 11. i.e.n. Hüseynova Vəfa Arif
 12. müəl. Nəcəfova Zümrüd Bəbir

 

Mühasibat üçotu və audit ixtisası üzrə

 1. i.e.n., dosent Abbasova Sevinc Ağaməmməd (ixtisas rəhbəri)
 2. i.e.n., dosent Kərimov Azər Mahmud
 3. i.e.n., dosent Məmmədova Aida Qasım
 4. i.e.n., dosent Əliyeva Mehriban Şaban
 5. i.e.n., dosent Cavadova Mexriban Alim
 6. i.e.n., dosent Cavadov Ramiz Cavad
 7. i.ü.f.d., b/m. Babaşirinova Esmira Məmmədşirin

*
Sənayenin təşkili və iqtisadiyyatı ixtisası üzrə

 1. i.e.n., dosent Mustafayeva Zöhra İsmayıl (ixtisas rəhbəri)
 2.  i.e.d., professor Rəhmanov Fərhad Pənah (məsləhətçi professor)
 3.  i.e,n dosent Əlixanova Leyla Huseyn
 4. dosent Amanova Lalə Səmədxan
 5. dosent Novruzova Zenfira Ramiz
 6. dosent Mehdiyeva İradə Şərafəddin
 7. i.e.n., dosent Həsənova Arzu Sadiq
 8. dosent Həmidova Lalə Adil
 9. müəl. Rəhmanı Fərəh Polad

*
Maliyyə ixtisası üzrə

 1. i.e.n., dosent Quşxani Rauf Nəsir  (ixtisas rəhbəri)
 2. i.e.d., professor Kərimov Atiq Ehsan
 3. i.e.n., dosent Babayev Azər Alim
 4.  i.e.n., dosent Əliyeva Nailə Rauf
 5.  i.e.n., dosent Salayev Rauf Arif
 6. i.e.n., dosent Qubadova Aybəniz Ənvər
 7.  dosent Ağabəyova Gülnarə Şükrəddin
 8. i.e.n. Rəfiyev Aydın Ağaəli
 9. müəl. Dəmirov Yaşar Rafael