Kafedra müdiri: i.e.n., dos. Abbasova Sevinc Ağaməmməd

Ünvan: Bakı, H.Əliyev küçəsi, 135 (II korpus)
Telefon: +(994) 12 564-37-10
.              +(994) 12 564-67-98
E-mail: sevinjabbasova@ unec.edu.az

*

*
“İqtisadiyyat” (rus dilində) kafedrasının xəbərləri UNEC NEWS-da

Rusiyalı rektor: “UNEC-in Rus İqtisad Məktəbi elm və təhsil sahəsində inteqrasiyaya böyük təkan verəcək” (07.12.2017)
Braziliya universitetləri UNEC-lə əməkdaşlıqda maraqlıdır (23.11.2017)
Rus İqtisad Məktəbində “Elm aylığı” (02.11.2017)

13064 2

Kafedra haqqında

UNEC-in Qlobal Ali Təhsil sistemində beynəlxalq rəqabətliyinin artırılması məqsədilə son 3 il ərzində aparılmış köklü islahatların əsas istiqamətlərindən biri “Meqa-fakultələr” tədris klasterlərin yaradılması olmuşdur. Bunun misalı olaraq, 2016-ci ildən etibarən rus dilində, bakalavr pilləsi üzrə mütəxəssis hazırlığı ilə məşğul olan “Rus İqtisad Məktəbinin” fəaliyyətə başlamasını göstərmək olar. İlk növbədə tədrisin keyfiyyətinin artırılması məqsədilə, UNEC-ın Elmi Şurasının müvafiq qərarı ilə “Rus İqtisad Məktəbi” nəzdində “İqtisadiyyat” kafedrası yaradılmışdır. UNEC-ın rektorunun 21.07.2017-ci il tarixli 509/3 saylı əmrinə uyğun olaraq, yaradılmış komissiya kafedraya yüksək biliyə malik olan və rus dilində tədris aparan müəllimlərin seçimini heyata keçırilmışdir. Nəticədə, UNEC-ın professor-müəllim heyəti arasından 60 nəfər müəllim seçilmişdir.

Kafedra fəaliyyətə başladığı gündən 9 ixtisas üzrə 65-dən yuxarı fənnin tədrisi nəzərdə tutulmuşdur.

Yuxarıda qeyd olunanlardan əlavə, yeni yaradılmış kafedrada kadr potensialın yüksəldilməsi, yeni tədris-metodik materiallarının hazırlanması, elmi-tədqiqat işlərinin və sair vəzifələrinin yerinə yetirilməsi üçün kafedrada səmərəli və çevik idarəetmə strukturun yaradılmasına ehtiyac duyulur.

Bununla əlaqədar olaraq 14.09.2017-ci il tarixində keçirilmiş kafedra iclasında 9 ixtisas üzrə rəhbər müəyyən olunmuşdur. İxtisas rəhbərlərinin müəyyən edilməsi meyarların əsasında idarəetmə təcrübəsinə və ümumiyyətlə rəhbərlik edəcək ixtisasların gələcək inkişaf perspektivlərinin bilməsi əsas götürülmüşdür. Seçilmiş ixtisas rəhbərləri öz fəaliyyəti prosesində müəllimlər üzrə dərs yükünün bölgüsü, qruplar üzrə iş planının, sillabusların və təqvim-tematik planlarının fənlər üzrə hazırlanması, büdcə təyinatlı elmi-tədqiqat işlərinin yerinə yetirilməsinə və sair məsələlərin icra olunmasına cavabdehlik daşıyacaqlar.

«İqtisadiyyat» kafedrasının elmi-pedaqoji fəaliyyətinin əsas istiqamətləri elmi-tədqiqat və müəllimlik fəaliyyətinin yüksək səviyyəsilə seçilən professor-müəllim heyətinin intelektual potensialının formalaşması və davamlı inkişafı, tədrisdə müasir təhsil texnologiyaların istifadəsi; tələbələrin hazırlanması üzrə proqramların keyfiyyətinin təkmilləşdirilməsi; işəgötürənlər, dövlət strukturları və digər maraqları olan şəxslərin strateji alyansların inkişafı ilə müəyyən edilir.

*

“İqtisadiyyat” kafedrasının 2017-2018-ci illərdə inkişafı strategiyası

– material-texniki infrastrukturunun yaradılması;

-kafedranın əsasnaməsi və sənədləşdirilməsi sisteminin formalaşdırılması;

-dərs yükünün ilkin planlaşdırması və mənimsənilməsi;

– 9 ixtisas üzrə bakalavr proqramlarının rəhbərlərinin seçilməsi və koordinasiyası;

– tədris proqramlarının və silabusların işlənib hazırlanması və adaptasiyası;

-mühazirə materialları, video- mühazirələri və təqdimat bazalarının yaradılması;

– mövcud olan ehtiyyatdan və qıraqdan dəvət olunmuş müəllimlərdən peşəkarların seçilməsi;

– elm-tədris laboratoriyalarının yaradılması;

– tələbə elmi tədqiqat mərkəzinin yaradılması.

*

«İqtisadiyyat» kafedrasının strukturu

Professor-müəllim heyəti:

Kafedra müdiri: i.e.n., dosent Abbasova Sevinc Ağaməmməd 

*
Dünya iqtisadiyyatı və Kommersiya ixtisasları üzrə

i.e.n., dosent Səmədova Mehriban Tofiq (ixtisas rəhbəri)
i.e.d., professor Kasumov Rüfət Məmməd
i.e.n., dos. Bərxudarov Mənsur İsa (0.5) (RİM direktoru)
i.e.n., dosent Əliyeva Elmira Ağa
i.e.n.,dos. Həşimov Hüseyn İbrahim
i.e.n., dosent Əzizov Ramiz Nəhməd
i.f.d. b/m. Xəlilov Tural Tapdıq
i.ü.f.d.. Abdalova  Mətanət Əli (0.5)
b/m. Kərimova Tahirə Hüseyn
müəl. Haciqayıbova Aliya Şair (0.5)
müəl. Muradova Səbinə Xaliq

 

Biznes, Marketinq və Menecment ixtisasları üzrə

 1. i.e.n., dosent Qurbanov Natiq Hüseyn (ixtisas rəhbəri)
 2. i.e.n., dosent Mustafayeva Gülşən Mustafa
 3. i.e.n., dosent Xanlarov Eldar Nazim
 4. i.e.n., dosent Quliyev Eldar Nadir
 5. i.f.d., dosent Hacıyeva Leyla Arif
 6. i.f.d.b/m. Məmmədova Sevda Kərim
 7. i.f.d., dosent Səmədova Elnarə Robert
 8. i.e.n, dosent Kaşiyeva Ləman Aydın
 9. i.e.n, dosent Xanlarzadə Səlfinaz Məmmədhəsən
 10. i.e.n., dos. Axundova Nailə Fariz
 11. i.f.d. Əkbərova Səbinə Sabir (0.5)
 12. i.f.d. Hüseynova Nəzirə Yunus
 13. b/müəl. Əliyev Elnur Sirac
 14. müəl. Musayeva Nailə Rəşid 

*
İqtisadiyyat ixtisası üzrə

 1. i.f.d., dosent Hüseynova Şəhla Akif (ixtisas rəhbəri)
 2. i.e.d., prof. Məmmədov Elşad Yaqub oğlu (0,5) [RİM-in direktor müavini]
 3. i.e.d., professor Əzizova Gülənbər Arif
 4. i.e.n., dos. Sadıqov Mustafa Məmməd Sadiq
 5. i.e.d., professor Mustafayeva Nazilə Mustafa
 6. i.e.n., dosent Mikayılzadə Gülnarə Şükür
 7. i.e.n., dosent Cəmilova Gülnarə Fərxar (0.5)
 8. i.e.n.,dos. Abasova Samirə Təhməz
 9. i.e.n., dosent Əkbərov Rövşən Məmməd (0,5) [Distant və əlavə təhsil m-nin d/müavini]
 10. i.e.n., dos. Babayeva Səidə Cəbi
 11. i.f.d., dos. Əhmədov Elşan Niyazi (0.5)
 12. b/m. Məmmədova Svetlana Yevgeni (0,5) [Rus İqtisad Məktəbinin d/müavini]
 13. i.f.d. b/m.Hüseynova Vəfa Arif
 14. müəl. Nəcəfova Zümrüd Bəbir
 15. müəl. Əlizadə Günay İntiqam (0.5)

 

Mühasibat üçotu və audit ixtisası üzrə

 1. i.e.n., dosent Əliyeva Mehriban Şaban (ixtisas rəhbəri)
 2. i.e.n., dosent Kərimov Azər Mahmud
 3. i.e.n., dosent Məmmədova Aida Qasım
 4. i.e.n., dosent Cavadova Mehriban Alim
 5. i.f.d., dosent Cavadov Ramiz Cavad
 6. i.f.d., dos. Babaşirinova Esmira Məmməd-Şirin
 7. i.f.d.Qasımova Lalə Fərman
 8. müəl. Quliyeva Natella Əliqulu (0.5)
 9. i.e.n., dos. Quliyev Vaqif Məhərrəm (0.5)
 10. i.e.n., dosent Əliyev Alxan Hümbət 
 11. i.f.d., assistent Hüseynova Leyla Nizaməddin
 12. müəl. Əhmədova Esmira Mirməmməd

*
Sənayenin təşkili və iqtisadiyyatı ixtisası üzrə

 1. i.e.n., dosent Mustafayeva Zöhrə İsmayıl (ixtisas rəhbəri)
 2. i.e,n., dosent Əlixanova Leyla Huseyn
 3. i.e.n., dosent Amanova Lalə Səmədxan
 4. i.e.n., dosent Novruzova Zenfira Ramiz
 5. i.e.n., dosent Mehdiyeva İradə Şərafəddin
 6. i.e.n., dosent Həmidova Lalə Adil
 7. i.f.d. Məmmədova Leyla Vaqif
 8. müəl. Rəhmani Fərəh Polad

 

Maliyyə ixtisası üzrə

 1. i.e.n., dosent Quşxani Rauf Nəsir  (ixtisas rəhbəri)
 2. i.e.d., prof. Kərimov Atiq Əhsən
 3. i.f.d.b/m. Aşurbəyli-Hüseynova Nigar Pirverdi
 4. i.e.n., dosent Babayev Azər Alim
 5.  i.f.d., dosent Əliyeva Nailə Rauf
 6.  i.e.n., dosent Salayev Rauf Arif
 7. i.f.d., dosent Qubadova Aybəniz Ənvər
 8. i.e.n., dos. Tağıyeva Nigar Sabir
 9.  i.f.d., b/m. Ağabəyova Gülnarə Şükrəddin
 10. i.e.n. Rəfiyev Aydın Ağaəli (0.5)
 11. b/müəl. Dəmirov Yaşar Rafael

 

Məsləhətçi

i.e.d., professor Rəhmanov Fərhad Pənah (məsləhətçi professor)

 

Assistent

Hüseynova Leyla Nizaməddin