Kafedra müdiri: fizika elmləri doktoru, prof. Rövnəq Mirzə oğlu Rzayev

Ünvan: Bakı, H.Əliyev küçəsi, 135 (II korpus)
Telefon: +(994) 12 564-67-36
e-mail: rovnaq.rzayev@unec.edu.az

2370 5

“Mühəndislik və tətbiqi elmlər”  kafedrası  “Mühəndislik” fakültəsinin nəzdində UNEC-in Elmi Şurasının 31 may 2020-ci il tarixli iclasının EŞ-172 saylı və 14 sentyabr 2020-ci il tarixli iclasının EŞ-173 saylı qərarlarının icrasını təmin etmək məqsədilə UNEC rektorunun  13 oktyabr 2020-ci il tarixli, 487/3/2020 saylı əmri əsasında yaradılmış və 19 oktyabr 2020-ci il tarixindən etibarən fəaliyyətə başlamışdır.

“Ekspertiza və standartlaşdırma” fakültəsinin “İstehlak mallarının ekspertizası”, Standartlaşdırma və sertifikasiya, “Qida məhsullarının texnologiyası”“Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları” və “Fizika və kimya” kafedraları ləğv edilmiş və “Mühəndislik” fakültəsi, “Mühəndislik və tətbiqi elmlər” kafedrası yaradılmışdır.

Kafedrada 2020/2021-ci tədris ilindən başlayaraq təhsilin bakalavr pilləsində “Sənaye mühəndisliyi”, “Materiallar mühəndisliyi”, “Maşın mühəndisliyi”, “Ekologiya mühəndisliyi”, “Elektrik və elektronika mühəndisliyi” və  “Qida mühəndisliyi” ixtisasları üzrə və eyni zamanda təhsilin bakalavr pilləsində II, III və IV kurslarda, eləcə də magistratura pilləsində “Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi”, “Qida məhsulları mühəndisliyi”, “Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi”, “İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi” və “Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi” ixtisasları üzrə kadr hazırlığı həyata keçirilir.

Mühəndislik ixtisasına mükəmməl yiyələnən kadrlar bu günkü müasir dünyamızın təməl texnologiyalarını idarə edir. Enerji təchizatı və ötürülməsi, tibb və səhiyyə sahələrindən tutmuş sənayedə tətbiq imkanlarına, qlobal ticarət, nəqliyyat, rabitə, əyləncə və təhlükəsizlik sahələrinə qədər həyatımızın hər sahəsi elektrik və elektron texnologiyalardan asılıdır.

Tələbələr bu ixtisasa  yiyələnməklə,  texnologiya sektorunda işləmək üçün lazım olan geniş bilik və bacarıqlar əldə edəcək, həm də müasir  peşəkar mühəndis tərəfindən tələb olunan daha geniş səlahiyyətlərə sahib olacaqlar.

Tədris prosesində tələbələr əsas mühəndislik bacarıqlarını yalnız mühazirələrə qatılaraq deyil, həm də konkret layihələr üzərində birgə işləməklə əldə edə bilirlər. Proqramda texniki fənlərlə yanaşı, sosial və ünsiyyət fənləri də yer alır. Tələbələr analoq və rəqəmsal avadanlıqlar, dizayn və mühəndislik kimi fənləri mənimsəyəcəklər. Üstəlik kursda proqramlaşdırma da var!

Bundan  başqa, bu ixtisasda texnologiyanın əsas prinsipləri ilə yanaşı,  yeni cihaz və qurğularla  da tanış olurlar. Burada müasir innovativ texnologiyalar haqqında  geniş məlumatlar verilir.

Proqram çərçivəsində təhsil alan tələbələr geniş texniki biliklər əldə etməklə yanaşı fənlərarası bir yanaşma da mənimsəyə bilərlər. Təcrübə dövründə isə tələbələr praktik və peşə keyfiyyətlərini inkişaf etdirmək imkanına malik olurlar.

Karyera imkanları: Bu  proqramların məzunları mühəndis və ya proqram və aparat dizaynerləri, texniki nəzarətçilər və satış nümayəndələri kimi əla perspektivlərə malikdirlər. Qazanılan yüksək texniki bacarıqlar, eləcə də problemləri anlamaq və təhlil etmək, nəticələr barədə məlumat vermək bacarığı sayəsində nəinki ölkəmizdə, hətta ölkəmizin hüdudlarından kənarda belə sənayenin və kənd təsərrüfatının  müxtəlif sahələrində qabaqcıl və aparıcı dövlət və özəl sektorlarda əla karyera imkanlarına sahib ola bilərlər.

Kafedrada 99 nəfər professor-müəllim heyəti, onlardan 8 nəfər elmlər doktoru, professor, 57 nəfər elmlər namizədi və ya ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru (1 nəfəri professor, 43 nəfəri dosent, 10 nəfəri baş müəllim və 3 nəfəri müəllim olmaqla), elmi dərəcəsi olmayan 22 baş müəllim və 9 müəllim, 3 nəfər məsləhətçi-professor və  6 nəfər tədris-köməkçi heyət çalışır.

Kafedraya fizika elmləri doktoru, professor Rövnəq Mirzə oğlu Rzayev rəhbərlik edir.

Kafedraya müasir cihaz və avadanlıqlarla təchiz olunmuş 11 tədris-metodiki laboratoriya xidmət göstərir.

– “Qida kimyası və mikrobiologiya” laboratoriyası;

– “Qida texnologiyaları” laboratoriyası;

– “Ekologiya” laboratoriyası;

– “Fizika 1” laboratoriyası;

– “Fizika 2” laboratoriyası;

– “Kimya 1” laboratoriyası;

– “Kimya 2” laboratoriyası;

– “Elektronika” laboratoriyası;

– “Elektrotexnika” laboratoriyası;

– “Materialşünaslıq” laboratoriyası;

– “Maşın və sənaye mühəndisliyi” laboratoriyası.

*

Müasir dünyada ali təhsil müəssisələri tərəfindən distant formada həyata keçirilən təhsil həm nəzəri, həm də praktik hissələrdən ibarət olmalıdır. Təhsil müəssisələri tərəfindən həyata keçirilən distant təhsil yalnız fənlər (modullar) üçün tədris və metodiki kompleksləri deyil, həm də peşəkar bacarıq və vərdişlərə  yiyələnməyə yönəlmiş proqram təminatını da əhatə etməlidir.  Bunun ən yaxşı yolu distant təhsil mühitində modelləşdirilmiş virtual laboratoriyalardır. COVID-19 pandemiyası dönəmində dünya təhsil sistemində distant təhsil forması alternativsiz təhsil forması kimi özünü təsdiqlədi. Bu məqsədlə artıq UNEC-də distant təhsil uğurla tətbiq edilir. Yeni yaradılmış  “Mühəndislik və tətbiqi elmlər” kafedrasında virtual laboratoriyalar yaradılıb və qısa zamanda bütün ixtisasları əhatə edəcək virtual laboratoriyalar bazasının yaradılması nəzərdə tutulur.

Kafedrada müxtəlif istiqamətlər üzrə büdcə təyinatlı elmi-tədqiqat işləri aparılır. Kafedra əməkdaşları tərəfindən alınmış elmi nəticələr çoxsaylı xarici və Respublika nəşrlərində, o cümlədən impakt faktorlu xarici  jurnallarda dərc olunmuşdur. Kafedra əməkdaşları Beynəlxalq və Respublika səviyyəli konfranslarda  dəfələrlə məruzə ilə iştirak etmişlər.

Bunun nəticəsidir ki, kafedranın əməkdaşları  UNEC Differensial əmək haqqı sistemi üzrə reytinq cədvəlində həmişə  qabaqcıl yerlər tuturlar. Təkcə 2019/2020 – ci tədris ilinin yekununa əsasən Differensial əmək haqqı sistemi üzrə reytinq cədvəlində kafederanın  30-dan artıq əməkdaşı ilk yüzlükdə yer almışlar.

Kafedra Respublikamızın və digər xarici ölkələrin bir sıra müxtəlif təhsil müəssisələri və elmi mərkəzləri ilə  sıx elmi və praktik əlaqə saxlayır.

Kafedranın nəzdində həmçinin Rektorun 29 mart 2019-cu il tarixli 188/3/2019- saylı əmri ilə yaradılmış “Kompozit materiallar” Elmi Tədqiqat Mərkəzi də fəaliyyət göstərir. Mərkəzə ictimai əsaslarla prof. R.M.Rzayev rəhbərlik edir. Tədqiqat Mərkəzində 13 nəfər (o cümlədən 6 elmlər doktoru, professor, 7 elmlər namizədi, dosent) ictimai əsaslarla tədqiqatçı kimi çalışırlar. Mərkəz yaradıldıqdan dərhal sonra elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasına şirkətlər tərəfindən investisiya qoyuluşunun stimullaşdırılması və cəlb edilməsi məqsədilə respublikanın 6 müxtəlif elmi-təhsil müəssisəsinin – AMEA-nın Fizika İnstitutu, AMEA akademik Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, AMEA Polimer Materialları İnstitutu, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi nəzdində Yüksək Texnologiyalar üzrə Tədqiqat Mərkəzi, habelə Bakı Dövlət Universiteti və Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərən Elmi Tədqiqat Laboratoriyaları ilə Birgə Elmi Texniki Əməkdaşlıq Haqqında Müqavilələr bağlanılıb. Bu, həmin işlərin daha yüksək səviyyədə yerinə yetirilməsinə şərait yaradır.

Kafedrada həm bakalavriat, həm də magistratura pilləsində tədris olunan fənlər üzrə mühazirə, məşğələ və laboratoriya dərsləri yüksək səviyyədə müasir təlim metodlarının tətbiqi ilə aparılır, tədris edilən fənlər üzrə tədris proqramlarının, metodik göstərişlərin, dərs vəsaiti və dərsliklərin hazırlanması, kafedraya yeni perspektivli gənclərin cəlb olunması və onlara pedaqoji təcrübə toplamaqda köməklik göstərilməsi, tələbələrin elmi-tədqiqat işlərinə cəlb olunması və bu işlərə rəhbərlik edilməsi, Tələbə Elmi Cəmiyyəti ilə sıx ünsiyyətdə olmaqla, kafedra tərəfindən tələbələrin elmi-tədqiqat  işlərinə nəzarət və dəstək üçün seçilmiş rəhbərlərin fəallığının artırılması istiqamətində işlərə xüsusi diqqət yetirilir.

“UNEC 100” İnkişaf Strategiyasını əsas götürməklə UNEC-in strateji inkişafının müasir dövrün tələbləri baxımından yenilənməsi, bu istiqamətdə məqsəd, hədəf və fəaliyyətlərin icrasını daha çevik və səmərəli həyata keçirmək məqsədilə görüləcək tədbirlər daim diqqət mərkəzində saxlanılır.

Aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı “Mühəndislik və tətbiqi elmlər” kafedrasına təhkim edilmişdir:

“Sənaye mühəndisliyi”

“Materiallar mühəndisliyi”

“Maşın mühəndisliyi”

“Ekologiya mühəndisliyi”

“Elektrik və elektronika mühəndisliyi”

“Qida mühəndisliyi”

II, III və IV kurslarda “Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi”, “Qida məhsulları mühəndisliyi”, “Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi”, “İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi” və “Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi” ixtisasları üzrə kadr hazırlığı “Mühəndislik və tətbiqi elmlər” kafedrasına təhkim edilmişdir.

*

Professor-müəllim heyəti:

 1. f.e.d., prof. Rzayev Rövnəq Mirzə (kafedra müdiri) (0.5)
 2. tex.e.n., prof. Hüseynov Vəkil Neymət
 3. tex.e.d., prof. Fərzəliyev Məzahir Həmzə
 4. tex.e.d., prof. Səidov Rasim Əzim
 5. tex.e.d., prof. Nuriyev Məhəmmədəli Nurəddin
 6. tex.e.d., prof. Vəliyev Fazil Əli
 7. f.-r.e.d., prof. Babayeva Rəna Fikrət
 8. f.e.d., prof. Tağıyev Mayıl Məsim
 9. tex.e.d., prof. Aslanov Zabit Yunus
 10. b.f.d., dos. Məhərrəmova Mehriban Həmid
 11. b.e.n., dos. Mirzəyev Gəray Surxay
 12. tex.e.n., dos. Hüseynov Azər Ədalət
 13. k.e.n., dos. Məmmədov Oqtay Əkbər
 14. k.e.n., dos. Nağıyev Zərdabi Murad
 15. tex.e.n., dos. Nəsirova Zemfira Hətəmxan
 16. tex.f.d., dos. Alverdiyeva Nazilə Fərman
 17. tex.e.n., dos. Abdullayeva Svetlana İdris
 18. tex.e.n., dos. Əfəndiyev Emin Musa
 19. tex.e.n., dos. Seydəliyev İlham Məhəmməd
 20. k.e.n., dos. Abbasbəyli Gülnisə Ağaqulu
 21. tex.e.n., dos. Qurbanov Nüsrət Heydər
 22. tex.e.n., dos. Omarova Elza Mədət
 23. tex.e.n., dos. Fərzəliyev Elsevər Baba
 24. tex.e.n., dos. Rəhimov Namiq Kərim
 25. b.e.n.. dos. Qurbanova Afilə Alı
 26. tex.e.n., dos. Qədimova Natəvan Səfər
 27. b.e.n.. dos. Axundova Nazilə Abdul
 28. t.f.d., dos. Hüseynov Mövlud Ərəstun
 29. tex.e.n., dos. İsmayıl-zadə Mətanət Həmzə
 30. tex.e.n., dos. Sultanov Elmar Çingiz
 31. fiz.f.d., dos. Kərimova Nurlanə Kərim
 32. f-r.e.n., dos. Aslanov Məmməd Səməd
 33. f-r.e.n., dos. Həsənov Nazim Eyvaz
 34. f-r.e.n., dos. Cəfərova Sevda Ziyad
 35. f-r.e.n., dos. Axundova Nailə Mubin
 36. k.e.n., dos. Həşimov Xalıq Məmməd
 37. k.e.n., dos. Quliyeva Xalidə Yadigar
 38. f.-r.e.n., dos. Qasımov Həsənalı Baxşalı
 39. tex.e.n., dos. Osmanov Tofiq Ramazan
 40. k.e.n., dos. İbrahimova Dürdanə Əbil
 41. f.f.d., dos. Əhmədova Arzu Musa
 42. i.f.d., dos. Nəsrullayeva Günəş Məzahir
 43. i.f.d., dos. Dadaşova Kəmalə Seyfulla
 44. tex.f.d., dos. Rəcəbov İlqar Saleh
 45. b.ü.f.d., dos. Quliyeva Fəridə Rahib
 46. b.ü.f.d., dos. Quliyeva Lalə Vəkil
 47. tex.f.d., dos. Cəfərova Yeganə Nurəddin
 48. i.f.d., dos. Kərimova Maya Cavanşir
 49. i.e.n., dos. Məmmədova Nigar Oktay
 50. tex.e.n., dos. İsfəndiyarov Sabir Hüseynəli (0.5)
 51. tex.e.n., dos. Səmədov Elçin Ələsgər (0.5)(Mühəndislik fak. dekan müavini)
 52. f.f.d.. dos. Ələkbərov Rəhim İbad (0.5)
 53. tex.f.d., dos. Cəfərov Elman Novruz (0.5) (Rəqəmsal iqt. fak. dekan müavini)
 54. tex.f.d., b/m. Abbasova Sevinc Məhəddin
 55. tex.f.d., b/m. Məmmədov Azər İsmayıl
 56. b.f.d., b/m. Babaşlı Aynur Əmirxan
 57. tex.f.d., b/m. Kazımova İlhamə Hüseyn
 58. b.f.d., b/m. Yusifova Mehriban Rauf
 59. b.f.d., b/m. Məhərrəmova Sevinc İsmayıl
 60. b/m. Əliyeva Zənurə Həsrət
 61. b/m. Musayeva Vüsalə Hacı
 62. b/m. Cəfərova Afət Məstan
 63. b/m. Quliyeva Sənubər Abdulla
 64. b/m. Cabbarova Qənirə Zərgər
 65. b/m. Allahverdiyeva İlhamə Fəxrəddin
 66. b/m. Həsənova Aynurə Fəxrəddin
 67. b/m. Neymətova Ülkər Vaqif
 68. b/m. Həsənova Gülnaz Gülağa
 69. b/m. Əhmədova Sevda Ömər
 70. b/m. Manafova Şəfa Şahid
 71. b/m. Hüseynova Aynurə Yadigar
 72. b/m. İmanova Gültəkin Musa
 73. b/m. Zeynalova Mehriban Süleyman
 74. b/m. Qafarova Nailə Adil
 75. b/m. Bəxtiyarova Sevda Heydər
 76. g-m.e.n., b/m. Məmmədov Vidadi Sabir
 77. tex.e.n., b/m. Səfərova Təranə Qasım
 78. b/m. Novruzova Ulduzə Cümşüd
 79. b/m. Əliyeva Mətanət Əziz
 80. b/m. Süleymanova Adilə Yemilyan
 81. b/m. Məhərrəmova Samirə Sabir (0.75)
 82. b/m. Hüseynova Yazgüllü Süleyman (0.5)
 83. f.f.d., b/m. Nağıyev Tural Qulu (0.5)
 84. b/m. Əmiraslanova Lalə Tapdıq (UNEC-in fəxri dosenti)
 85. tex.f.d. Məmmədova Gülnarə Əli
 86. tex.f.d. Rəhimova Könül Elburus
 87. r.f.d. Mustafayeva Esmira Musaifovna
 88. müəl. Abdullayeva Sevinc Müseyib
 89. müəl. Abbasova Sevda Elbrus
 90. müəl. Mahmudova Nigar Rəsul
 91. müəl. Hüseynzadə Elnur Məqsəd
 92. müəl. İslamov Fuad Əhmədağa
 93. müəl. Əkbərova Fəridə Akif
 94. müəl. Mustafayeva Kəmalə Əsgər
 95. assistent Musayeva Qəribə Teymurxan

*
Məsləhətçi-professorlar

Məmmədov Nəriman Rəhim – tex.e.d., professor
Göyüşov Rövşən Cahandar – k.e.n, professor
Həsənov Əli Pənah – tex.e.n.. professor

*

Kafedra müəllimlərinin AKADEMİK PROFİLLƏRİ

Kafedra müəllimlərinin korporativ e-mail siyahısı