İMTAHAN TESTLƏRİ

Kafedranın adı Fənnin kodu Fənnin adı Bölmə Kəsr Fənnləri
ASM-in iqtisadiyyatı və idarəedilməsi 2301 Aqromarketinq az
ASM-in iqtisadiyyatı və idarəedilməsi 2301 Aqromarketinq rus
ASM-in iqtisadiyyatı və idarəedilməsi 0106 ASK-nın iqtisadiyyatı və idarəedilməsi az
ASM-in iqtisadiyyatı və idarəedilməsi 0106 ASK-nın iqtisadiyyatı və idarəedilməsi rus
ASM-in iqtisadiyyatı və idarəedilməsi 0116 Aqrar sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi az
ASM-in iqtisadiyyatı və idarəedilməsi 0116 Aqrar sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi rus
ASM-in iqtisadiyyatı və idarəedilməsi 0125 Dünya ərzaq təhlükəsizliyi və beynəlxalq təcrübə az
ASM-in iqtisadiyyatı və idarəedilməsi 0125 Dünya ərzaq təhlükəsizliyi və beynəlxalq təcrübə rus
Azərbaycan dili 0201y Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti az
Azərbaycan dili kafedrası 0201y Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti rus
Azərbaycan dili kafedrası 0203* İşgüzar yazışmalar az
Azərbaycan dili kafedrası 0203y İşgüzar yazışmalar az
Azərbaycan dili kafedrası 0201* Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti / kəsr az kəsr
Azərbaycan dili kafedrası 0202* Azərbaycan dili  /  kəsr rus kəsr
Azərbaycan dili kafedrası 0203* Azərbaycan dili  / kəsr rus kəsr
Azərbaycan tarixi 0301y Azərbaycan tarixi az
Azərbaycan tarixi kafedrası 0301y Azərbaycan tarixi / kəsr rus
Azərbaycan tarixi kafedrası 0301* Azərbaycan tarixi  / kəsr az kəsr
Azərbaycan tarixi kafedrası 0302* Azərbaycan tarixi / kəsr az
Azərbaycan tarixi kafedrası 0302* Azərbaycan tarixi  / kəsr rus kəsr
Bank  işi 0401 Bank işi az
Bank  işi 0401 Bank işi rus
Bank  işi 0402 Bank uçotu az
Bank  işi 0402 Bank uçotu rus
Bank  işi 0404 BVKM az
Bank  işi 0404 BVKM rus
Bank  işi 0406y Pul və banklar az
Bank  işi 0406y Pul və banklar rus
Bank  işi 0416 Maliyyə,pul tədavülü və kredit az
Bank  işi 0416 Maliyyə,pul tədavülü və kredit rus
Bank  işi 0714 Tədiyyə balansı az
Bank  işi 0714 Tədiyyə balansı rus
Bank  işi 0708y Tədiyyə balansı az
Bank  işi 0708y Tədiyyə balansı rus
Bank  işi 0408* Pul və banklar  / kəsr az kəsr
Bank  işi 0408* Pul və banklar  / kəsr rus kəsr
Bank  işi 0416* Maliyyə, pul tədavülü və kredit  / kəsr az kəsr
Bank  işi 0416* Maliyyə, pul tədavülü və kredit  / kəsr rus kəsr
Beynəlxalq münasibətlər 0507y Beynəlxalq münasibətlər tarixi – 1 az
Beynəlxalq münasibətlər 0507y Beynəlxalq münasibətlər tarixi – 1 rus
Beynəlxalq münasibətlər 0502y Avropa və Amerika ölkələri tarixi az
Beynəlxalq münasibətlər 0502y Avropa və Amerika ölkələri tarixi rus
Beynəlxalq münasibətlər 0504 Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinin əsasları az
Beynəlxalq münasibətlər 0504 Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinin əsasları rus
Beynəlxalq münasibətlər 0504y Azərbaycan və xarici ölkələrin siyasi sistemləri az
Beynəlxalq münasibətlər 0504y Azərbaycan və xarici ölkələrin siyasi sistemləri rus
Beynəlxalq münasibətlər 0509y Beynəlxalq münasibətlər tarixi-3 az
Beynəlxalq münasibətlər 0509y Beynəlxalq münasibətlər tarixi-3 rus
Beynəlxalq münasibətlər 0511y Benəlxalq münasibətlərin formalaşmasının əsasları və təkamülü az
Beynəlxalq münasibətlər 0511y Benəlxalq münasibətlərin formalaşmasının əsasları və təkamülü rus
Beynəlxalq münasibətlər 0516 Beynəlxalq münasibətlərin regional aspektləri – 2 az
Beynəlxalq münasibətlər 0516 Beynəlxalq münasibətlərin regional aspektləri – 2 rus
Beynəlxalq münasibətlər 0517 Beynəlxalq təşkilatlar az
Beynəlxalq münasibətlər 0517 Beynəlxalq təşkilatlar rus
Beynəlxalq münasibətlər 0520y Dünya siyasəti az
Beynəlxalq münasibətlər 0520y Dünya siyasəti rus
Beynəlxalq münasibətlər  0522 Diplomatik və konsul xidməti az
Beynəlxalq münasibətlər  0522 Diplomatik və konsul xidməti rus
Beynəlxalq münasibətlər 0527 Konfliktalogiya az
Beynəlxalq münasibətlər 0527 Konfliktalogiya rus
Beynəlxalq münasibətlər 0528 Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində qloballaşma prosesi az
Beynəlxalq münasibətlər 0528 Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində qloballaşma prosesi rus
Beynəlxalq münasibətlər  0529 Müasir beynəlxalq münasibətlərdə enerji diplomatiyası az
Beynəlxalq münasibətlər  0529 Müasir beynəlxalq münasibətlərdə enerji diplomatiyası rus
Beynəlxalq münasibətlər 0531 Müasir Siyasi ideologiyalar az
Beynəlxalq münasibətlər 0531 Müasir Siyasi ideologiyalar rus
Beynəlxalq münasibətlər 0502* Avropa və Amerika Ölkələrinin tarixi /kəsr az kəsr
Beynəlxalq münasibətlər 0509* Beynəlxalq münasibətlər tarixi -1 /kəsr az kəsr
Beynəlxalq münasibətlər 0511* Beynəlxalq münasibətlər tarixi -3 /kəsr az kəsr
Beynəlxalq münasibətlər 0511* Beynəlxalq münasibətlər tarixi -3 /kəsr rus kəsr
Beynəlxalq ticarət və gömrük işi 0611 Gömrük işi az
Beynəlxalq ticarət və gömrük işi 0611 Gömrük işi rus
Beynəlxalq ticarət və gömrük işi  0618 Beynəlxalq ticarətin təşkili və texnologiyası az
Beynəlxalq ticarət və gömrük işi  0618 Beynəlxalq ticarətin təşkili və texnologiyası rus
Beynəlxalq ticarət və gömrük işi 0710 Beynəlxalq nəqliyyat əməliyyatları az
Beynəlxalq ticarət və gömrük işi 0710 Beynəlxalq nəqliyyat əməliyyatları rus
Beynəlxalq ticarət və gömrük işi 0733 Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələri az
Beynəlxalq ticarət və gömrük işi 0733 Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələri rus
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər 0702 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər az
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər 0702 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər rus
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər 0706 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər – 2 az
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər 0706 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər – 2 rus
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər 0712 Ölkəşünaslığın əsasları az
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər 0712 Ölkəşünaslığın əsasları rus
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər  0713 Transmilli korporasiyalar az
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər  0713 Transmilli korporasiyalar rus
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər 0715 Xarici iqtisadi siyasət az
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər 0715 Xarici iqtisadi siyasət rus
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər 0722 Dünya ölkələrinin iqtisadi inkişaf modeli az
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər 0722 Dünya ölkələrinin iqtisadi inkişaf modeli rus
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər 0705* Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər -1 /kəsr az kəsr
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər 0705* Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәr – 1_/kəsr rus
Beynəlxalq iqtisadiyyat 0701 Dünya iqtisadiyyatı az
Beynəlxalq iqtisadiyyat 0701 Dünya iqtisadiyyatı rus
Beynəlxalq iqtisadiyyat 0706y Dünya iqtisadiyyatının tarixi az
Beynəlxalq iqtisadiyyat 0706y Dünya iqtisadiyyatının tarixi rus
Beynəlxalq iqtisadiyyat 0707 Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar az
Beynəlxalq iqtisadiyyat 0707 Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar rus
Beynəlxalq iqtisadiyyat 0723 Beynəlxalq investisiyalar az
Beynəlxalq iqtisadiyyat 0723 Beynəlxalq investisiyalar rus
Beynəlxalq iqtisadiyyat 0711 Dünya iqtisadiyyatının tarixi /kəsr az kəsr
Beynəlxalq iqtisadiyyat 0711 Dünya iqtisadiyyatınin tarixi rus
Biznesin idarə edilməsi 0801 Biznesin əsasları az
Biznesin idarə edilməsi 0801 Biznesin əsasları rus
Biznesin idarə edilməsi 0802 Beynəlxalq biznes az
Biznesin idarə edilməsi 0802 Beynəlxalq biznes rus
Biznesin idarə edilməsi 0803 Biznes əlaqələri az
Biznesin idarə edilməsi 0803 Biznes əlaqələri rus
Biznesin idarə edilməsi 0806 Biznesin infrastrukturu az
Biznesin idarə edilməsi 0806 Biznesin infrastrukturu rus
Biznesin idarə edilməsi 0809 Biznesin təşkili və idarə edilməsi-2 az
Biznesin idarə edilməsi 0809 Biznesin təşkili və idarə edilməsi-2 rus
Biznesin idarə edilməsi 0810y Biznesin əsasları az
Biznesin idarə edilməsi 0810y Biznesin əsasları rus
Biznesin idarə edilməsi 0811 İnnovasiya biznesi az
Biznesin idarə edilməsi 0811 İnnovasiya biznesi rus
Biznesin idarə edilməsi 0814 Lizinq az
Biznesin idarə edilməsi 0814 Lizinq rus
Biznesin idarə edilməsi 0817 Biznesin əsasları az
Biznesin idarə edilməsi 0817 Biznesin əsasları rus
Biznesin idarə edilməsi 1923 Sahibkarlığın əsas-rı az
Biznesin idarə edilməsi 0819 Biznesdə risklərin idarə edilməsi az
Biznesin idarə edilməsi 0819 Biznesdə risklərin idarə edilməsi rus
Dizayn 0905y Dizaynın əsasları –  2 az
Dizayn Kafedrası 0905y Dizaynın əsasları –  2 rus
Dizayn Kafedrası 0907 Geyimin konstruktiv modelləşməsi az
Dizayn Kafedrası 0918y Konstruktivləşmənin əsasları-1 az
Dizayn Kafedrası 0918y Konstruktivləşmənin əsasları-1 rus
Dizayn Kafedrası 0922 Tətbiqi antropologiyanın əsasları az
Dizayn Kafedrası 0926 Dizayn reklamı az
Dizayn Kafedrası 0926 Dizayn reklamı rus
Dizayn Kafedrası 0929 Tikiş məm.haz-sı tex-1 az
Dizayn Kafedrası 0931 Tikiş məmulatlarının hazırlanma texnologiyası-3 az
Dizayn Kafedrası 0932 Geyimin konstruksiya edilməsi-1 az
Dizayn Kafedrası 0950 Bədii konstruksiyalaşdırma-2 az
Dizayn Kafedrası 0950 Bədii konstruksiyalaşdırma-2 rus
Dizayn Kafedrası 0966 Azərbaycanın incəsənət tarixi az
Dizayn Kafedrası 0966 Azərbaycanın incəsənət tarixi rus
Dizayn Kafedrası 0967 Tikiş məmulatlarının hazırlanması texnologiyası az
Dizayn Kafedrası 0967 Tikiş məmulatlarının hazırlanması texnologiyası rus
Dizayn Kafedrası 0943* Dizayn tarixi-1 /kəsr az kəsr
Dizayn Kafedrası 0943* Dizayn tarixi-1 /kəsr rus kəsr
Dizayn Kafedrası 0944* Dizayn tarixi-2 /kəsr az kəsr
Dizayn Kafedrası 0944* Dizayn tarixi-2 /kəsr rus kəsr
Əməyin iqtisadiyyatı 1005 Əməyin təşkilinin əsasları az
Əməyin iqtisadiyyatı 1005 Əməyin təşkilinin əsasları rus
Əməyin iqtisadiyyatı 1005y İnsan resurslarının idarə edilməsi az
Əməyin iqtisadiyyatı 1005y İnsan resurslarının idarə edilməsi rus
Əməyin iqtisadiyyatı 1007 İnsan resurslarının idarə edilməsi az
Əməyin iqtisadiyyatı 1007 İnsan resurslarının idarə edilməsi rus
Əməyin iqtisadiyyatı 1008 İnsan resurslarının idarə edilməsi az
Əməyin iqtisadiyyatı 1008 İnsan resurslarının idarə edilməsi rus
Əməyin iqtisadiyyatı 1010 İş yerlərinin attestasiyası az
Əməyin iqtisadiyyatı 1010 İş yerlərinin attestasiyası rus
Əməyin iqtisadiyyatı 1013 Gəlir və ə/h siyasəti az
Əməyin iqtisadiyyatı 1013 Gəlir və ə/h siyasəti rus
Əməyin iqtisadiyyatı 1009 İnsan resurslarının idarə ediləsi az
Əməyin iqtisadiyyatı 1009* İnsan resurslarının idarə ediləsi rus kəsr
Ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası 2803A İstehlak mallarının estetikası az
Ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası 2803A İstehlak mallarının estetikası rus
İstehlak mallarının ekspertizası 2809Y İstehlak mallarının marketinqi az
 İstehlak mallarının ekspertizası 2809Y İstehlak mallarının marketinqi rus
Ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası 1102 Ərzaq mallarının ekpertizasının nəzəri əsasları az
Ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası 1102 Ərzaq mallarının ekpertizasının nəzəri əsasları rus
Ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası 1104 Ərzaq mallarının kriminal ekspertizası az
Ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası 1104 Ərzaq mallarının kriminal ekspertizası rus
Ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası 1105 Ərzaq mallarının ümumi texnologiyası az
Ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası 1105 Ərzaq mallarının ümumi texnologiyası rus
Ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası 1109 Yeyinti məhsullarının soyuduculuq texnologiyası az
Ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası 1109 Yeyinti məhsullarının soyuduculuq texnologiyası rus
Ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası 1111 Taxıl–un və qənnadı mallarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası az
Ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası 1111 Taxıl–un və qənnadı mallarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası rus
1112 Meyvә–tәrәvәz vә tamlı mallar әmtәәşünaslığı vә ekspertizası az
Ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası 1113 Yeyinti yağları,süd və süd məhsullarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası az
Ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası 1113 Yeyinti yağları,süd və süd məhsullarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası rus
Ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası 1117 ƏMƏ və ekspertizası-1 az
Ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası 1117 ƏMƏ və ekspertizası-1 rus
Ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası 1107y Yeyinti xammallarının əmtəəşünaslığı və anatomiyası az
Ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası 1107y Yeyinti xammallarının əmtəəşünaslığı və anatomiyası rus
Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı 1204 Ekologiya az
Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı 1204 Ekologiya rus
Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı 1204y Biologiya(canlı orqanizmlərdə enerji) az
Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı 1204y Biologiya(canlı orqanizmlərdə enerji) rus
Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı 1206 Ekoloji ekspertiza və layihələndirmənin əsasları az
Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı 1206 Ekoloji ekspertiza və layihələndirmənin əsasları rus
Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı 1207 Ekoloji menecmentin əsasları az
Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı 1207 Ekoloji menecmentin əsasları rus
Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı 1207Y Coğrafi ekologiyanın әsasları az
Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı 1210 Enerji istehsalı və ətraf mühit az
Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı 1210 Enerji istehsalı və ətraf mühit rus
Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı 1212 Ətraf mühitin mühafizəsinin texniki və texnoloji əsasları az
Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı 1212 Ətraf mühitin mühafizəsinin texniki və texnoloji əsasları rus
Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı 1212y Ekologiya az
Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı 1212y Ekologiya rus
Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı 1215 Landşaftşünaslıq az
Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı 1215 Landşaftşünaslıq rus
Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı 1218 Metereologiya və iqlimşünaslıq az
Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı 1218 Metereologiya və iqlimşünaslıq rus
Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı 1219 Nəzəri ekologiya az
Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı 1219 Nəzəri ekologiya rus
Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı 1220 Radioaktiv çirklənmələr və onların ölçülməsi az
Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı 1220 Radioaktiv çirklənmələr və onların ölçülməsi rus
Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı 1225 Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı az
Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı 1225 Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı rus
Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı 1226y Ətraf mühitin iqtisadiyyatı az
Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı 1226y Ətraf mühitin iqtisadiyyatı rus
Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı 1230y İnsan biologiyası az
Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı 1230y İnsan biologiyası rus
Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı 1235y Məişət ekologiyası az
Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı 1235y Məişət ekologiyası rus
Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı 1241 Neftqazçıxarma sənayesinin ekoloji problemləri və onların həllinin əsas istiqamətləri az
1241 Neftqazçıxarma sənayesinin ekoloji problemləri və onların həllinin əsas istiqamətləri rus
Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı 1243 Bərk tullantıların mənbələri və onlardan təkrar istifadənin ekoloji aspektləri az
Bərk tullantıların mənbələri və onlardan təkrar istifadənin ekoloji aspektləri rus
Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı 1247y Torpaqşünaslıq az
Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı 1247y Torpaqşünaslıq rus
Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı 1242 Neft emalı sənayesinin ekoloji problemləri və onları yaradan səbəblər az
Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı 1242 Neft emalı sənayesinin ekoloji problemləri və onları yaradan səbəblər rus
Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı 1244 Xəzər dənizinin və sahilyanı ərazilərinin ekoloji problemləri az
Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı 1244 Xəzər dənizinin və sahilyanı ərazilərinin ekoloji problemləri rus
Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı 1247 Azərbaycanın təbii ehtiyatları və onlardan səmərəli istifadə olunması az
Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı 1247 Azərbaycanın təbii ehtiyatları və onlardan səmərəli istifadə olunması rus
Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı 1226 Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı və proqnozlaşdırılması /kəsr az kəsr
Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı 1226 Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı və proqnozlaşdırılması rus
Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı 1237 Ekologiyanın əsasları /kəsr az kəsr
Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı 1237 Ekologiyanın əsasları /kəsr rus kəsr
Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı 1236 Ekologiya az kəsr
Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı 1236 Ekologiya rus kəsr
0531Y Siyasi və iqtisadi coğrafiya az
0531Y Siyasi və iqtisadi coğrafiya rus
Fizika və kimya 1301y Analitik kimya az
Fizika və kimya 1303y Elektronikanın əsasları az
Fizika və kimya 1303y Elektronikanın əsasları rus
Fizika və kimya 1306y Elektrotexnika az
Fizika və kimya 1306y Elektrotexnika rus
Fizika və kimya 1307y Fizika az
 Fizika və kimya 1308y Fizika-1 az
Fizika və kimya 1308y Fizika-1 rus
Fizika və kimya 1309y Fizika-2 az
Fizika və kimya 1309y Fizika-2 rus
Fizika və kimya 1310y Fizika-1 az
Fizika və kimya 1310y Fizika-1 rus
1311 Elektrotexnika az
Fizika və kimya 1311y Fizika-2 az
Fizika və kimya 1311y Fizika-2 rus
Fizika və kimya 1312y Fizika-1 az
Fizika və kimya 1312y Fizika-1 rus
1314 Kimya-2 rus
Fizika və kimya 1314y Fiziki kimya/Üzvi kimya az
Fizika və kimya 1314y Fiziki kimya/Üzvi kimya rus
Fizika və kimya 1315y Kimya az
Fizika və kimya 1315y Kimya rus
Fizika və kimya 1316y Kimya-1 az
Fizika və kimya 1316y Kimya-1 rus
1316 Kimya-2 az
Fizika və kimya 1317y Kimya-2 az
1317y Kimya -2 rus
Fizika və kimya 1318y Qida kimyası az
Fizika və kimya 1318y Qida kimyası rus
Fizika və kimya 1320y Ümumi və qeyri-üzvi kimya az
Fizika və kimya 1320 Polimer kimyası az
Fizika və kimya 1324 Fizika az
Fizika və kimya 1324 Fizika rus
1332 Elektrotexnika az
1332 Elektrotexnika rus
Fizika və kimya 1336 Elektrotexnika az
Fizika və kimya 1336 Elektrotexnika rus
Fizika və kimya 1505 Mikroprosessor texnikası az
Fizika və kimya 1505 Mikroprosessor texnikası rus
Fizika və kimya 1303* Fizika-1 /kəsr az kəsr
Fizika və kimya 1313* Kimya-1 /kəsr az kəsr
1313 Kimya-1 rus
Fizika və kimya 1326* Fizika-1  /kəsr rus kəsr
Fizika və kimya 1328* Kimya 1 /kəsr az kəsr
Fizika və kimya 1317* Kimya /kəsr rus kəsr
Fizika və kimya 1317* Kimya /kəsr az kəsr
Fizika və kimya 1330* Kimya III  /kəsr az kəsr
Fizika və kimya 1330* Kimya III  /kəsr rus kəsr
Fizika və kimya 1335* Fizika-2 /kəsr rus kəsr
Mülkü müdafiə 1401y Mülki müdafiə az
Mülkü müdafiə 1401y Mülki müdafiə rus
Mülkü müdafiə 3606 Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi az
Mülkü müdafiə 3606 Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi rus
Mülkü müdafiə 1401* Mülki müdafiə /kəsr az kəsr
Mülkü müdafiə 1401* Mülki müdafiə /kəsr rus kəsr
İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları 3725 Elektron kommersiya az
İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları 3725 Elektron kommersiya rus
İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları 1503 Elektron kommersiya az
İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları 1503 Elektron kommersiya rus
İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları 1506 İnformasiya iqtisadiyyatı az
İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları 1506 İnformasiya iqtisadiyyatı rus
İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları 1507 İnformasiya iqtisadiyyatı az
İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları 1507 İnformasiya iqtisadiyyatı rus
İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları 1509 İnformasiya sistemlərinin riyazi elementləri az
İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları 1509 İnformasiya sistemlərinin riyazi elementləri rus
İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları 1507y İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları az
İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları 1507y İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları rus
İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları 1513 Kommunikasiya vasitələri az
İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları 1513 Kommunikasiya vasitələri rus
İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları 1519 Rəqəmsal iqtisadiyyat az
İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları 1519 Rəqəmsal iqtisadiyyat rus
İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları 1521y Turizmdə informasiya texnologiyaları-1 az
İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları 1522 İnformasiya texnologiyaları və sistemləri-1 az
İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları 1522 İnformasiya texnologiyaları və sistemləri-1 rus
İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları 1527 Dünya iqtisadiyyatında informasiya sistemləri az
İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları 1527 Dünya iqtisadiyyatında informasiya sistemləri rus
İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları 1528 İnformasiya texnologiyaları az
İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları 1528 İnformasiya texnologiyaları rus
İnformatika 1601 Alqoritmləşmənin əsasları az
İnformatika 1602 İnformasiya sistemlərində təhlükəsizliyin təmini az
İnformatika 1602 İnformasiya sistemlərində təhlükəsizliyin təmini rus
İnformatika 1604y İnformatika az
İnformatika 1604y İnformatika rus
İnformatika 1606y İnformatika az
İnformatika 1606y İnformatika rus
İnformatika 1610y İqtisadi informatika az
İnformatika 1610y İqtisadi informatika rus
1610 Komputer vә hesablama sistemlәrinin arxitekturası rus
İnformatika 1614y Kompüterin və hesablama sistemlərinin arxitekturası az
İnformatika 1614y Kompüterin və hesablama sistemlərinin arxitekturası rus
İnformatika 1613 Müəssisənin avtomatlaşdırılmış informasiya sistemi az
İnformatika 1613 Müəssisənin avtomatlaşdırılmış informasiya sistemi rus
İnformatika 1614 Müəssisənin avtomatlaşdırılmış informasiya sistemi az
İnformatika 1614 Müəssisənin avtomatlaşdırılmış informasiya sistemi rus
İnformatika 1616 Sistem proqram təminatı və əməliyyat sistemləri az
İnformatika 1616 Sistem proqram təminatı və əməliyyat sistemləri rus
İnformatika 1617 Tətbiqi proqram paketləri az
İnformatika 1617 Tətbiqi proqram paketləri rus
İnformatika 1619 Verilənlər bazaları sistemləri az
İnformatika 1619 Verilənlər bazaları sistemləri rus
İnformatika 1619y Proqramlaşdırma dilləri və informatika az
İnformatika 1619y Proqramlaşdırma dilləri və informatika rus
İnformatika 1624 Verilənlərin və biliklərin strukturu və modelləri-1 az
İnformatika 1624 Verilənlərin və biliklərin strukturu və modelləri-1 rus
1625 Verilәnlәrin vә biliklәrin strukturları vә modellәri2 (VBSM2) az
1625 Verilənlərin və biliklərin strukturları və modelləri2 (VBSM2) rus
İnformatika 1630 Kompyuter qrafikası-2 az
İnformatika 1630 Kompyuter qrafikası-2 rus
İnformatika 1604 İnformatika /kəsr az kəsr
İnformatika 1604 İnformatika /kəsr rus kəsr
İnformatika 1605 İnformatika /kəsr az kəsr
İnformatika 1605 İnformatika /kəsr rus kəsr
İnformatika 1621 İnformatika /kəsr rus kəsr
İnformatika 1610 Kompüterin və hesablama sistemlərinin arxitekturası az kəsr
İqtisadi hüquq 1701y AR konstitusiyası və hüququn əsasları az
İqtisadi hüquq 1701y AR konstitusiyası və hüququn əsasları rus
İqtisadi hüquq 1714 Beynəlxalq ümumi hüquq az
İqtisadi hüquq 1714 Beynəlxalq ümumi hüquq rus
İqtisadi hüquq 1716 İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi az
İqtisadi hüquq 1716 İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi rus
İqtisadi hüquq 1718 Əmək hüququ az
İqtisadi hüquq 1718 Əmək hüququ rus
İqtisadi hüquq 1720 İnvestisiya fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi az
İqtisadi hüquq 1720 İnvestisiya fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi rus
İqtisadi hüquq 1721 Sahibkarlıq fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi az
İqtisadi hüquq 1721 Sahibkarlıq fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi rus
İqtisadi hüquq 1713* AR konstitusiyası və hüququn əsasları /kəsr az kəsr
1713 AR konstitusiyası və hüququn əsasları /kəsr rus
Ekonometrika 1801 Ekonometrika az
Ekonometrika 1801 Ekonometrika rus
Ekonometrika 1803y Ekonometrika (Yenilənib) az
Ekonometrika 1803y Ekonometrika (Yenilənib) rus
Ekonometrika 1804 İqtisadi sistemlərin analizi rus
Ekonometrika 1806 İqtisadi və sosial proseslərin modelləşdirilməsi rus
Ekonometrika 1810 İqtisadi-riyazi proznozlaşdırma metodları rus
Ekonometrika 1807 Ekonometrika /kəsr az kəsr
Ekonometrika 1807 Ekonometrika  /kəsr rus kəsr
Ekonometrika 1803 İqtisadi kibernetika  /kəsr az kəsr
Ekonometrika 1803 İqtisadi kibernetika  /kəsr rus kəsr
İqtisadi nəzəriyyə-1 1901y İnstitusional iqtisadiyyat az
İqtisadi nəzəriyyə-1 1907y İqtisadiyyata giriş az
İqtisadi nəzəriyyə-1 1907y İqtisadiyyata giriş rus
İqtisadi nəzəriyyə-1 1910y Mikroiqtisadiyyat az
İqtisadi nəzəriyyə-1 1910y Mikroiqtisadiyyat rus
İqtisadi nəzəriyyə-1 1904* Mikroiqtisadiyyat   /kəsr az kəsr
İqtisadi nəzəriyyə-1 1905* Mikroiqtisadiyyat -1  /kəsr az kəsr
İqtisadi nəzəriyyə-1 1905* Mikroiqtisadiyyat -1  /kəsr rus kəsr
İqtisadi nəzəriyyə-1 1906* Mikroiqtisadiyyat-2  /kəsr az kəsr
1906 Mikroiqtisadiyyat-2 /kəsr rus kəsr
İqtisadi nəzəriyyə-2 1904y İqtisadiyyat az
İqtisadi nəzəriyyə-2 1904y İqtisadiyyat rus
İqtisadi nəzəriyyə-2 1905y İqtisadiyyat-1 az
İqtisadi nəzəriyyə-2 1909y Makroiqtisadiyyat az
İqtisadi nəzəriyyə-2 1909y Makroiqtisadiyyat rus
İqtisadi nəzəriyyə-2 1901 Makroiqtisadiyyat /kəsr az kəsr
İqtisadi nəzəriyyə-2 1901 Makroiqtisadiyyat /kəsr rus kəsr
İqtisadi nəzəriyyə-2 1902 Makroiqtisadiyyat-1 /kəsr az kəsr
İqtisadi nəzəriyyə-2 1902 Makroiqtisadiyyat-1 /kəsr rus kəsr
İqtisadi nəzəriyyə-2 1903 Makroiqtisadiyyat-2  /kəsr az kəsr
İqtisadi nəzəriyyə-2 1903 Makroiqtisadiyyat-2  /kəsr rus kəsr
İqtisadi nəzəriyyə-2 1903y Makroiqtisadiyyat az
İqtisadi nəzəriyyə-2 1903y Makroiqtisadiyyat rus
İqtisadi nəzəriyyə-2 1920 İnstitusional iqtisadiyyat  /kəsr az kəsr
İqtisadi nəzəriyyə-2 1927 Makroiqtisadiyyat  /kəsr az kəsr
İqtisadi təhlil və audit 2002 Maliyyə (iqtisadi) təhlili az
İqtisadi təhlil və audit 2002 Maliyyə (iqtisadi) təhlili rus
İqtisadi təhlil və audit 2003 Praktik audit az
İqtisadi təhlil və audit 2003 Praktik audit rus
İqtisadi təhlil və audit 2006 İqtisadi təhlil az
İqtisadi təhlil və audit 2006 İqtisadi təhlil rus
İqtisadi təhlil və audit 2017 İqtisadi təhlil və audit az
İqtisadi təhlil və audit 2017 İqtisadi təhlil və audit rus
İqtisadiyyatın tənzimlənməsi 2101 Dövlətin investisiya – innovasiya siyasəti az
İqtisadiyyatın tənzimlənməsi 2101 Dövlətin investisiya – innovasiya siyasəti rus
İqtisadiyyatın tənzimlənməsi 2105 Milli iqtisadi təhlükəsizliyin əsasları az
İqtisadiyyatın tənzimlənməsi 2105 Milli iqtisadi təhlükəsizliyin əsasları rus
İqtisadiyyatın tənzimlənməsi 2106 Makroiqtisadi təhlilin əsaları az
İqtisadiyyatın tənzimlənməsi 2106 Makroiqtisadi təhlilin əsaları rus
İqtisadiyyatın tənzimlənməsi 2110 Regionların iqtisadi – sosial inkişafının tənzimlənməsi az
İqtisadiyyatın tənzimlənməsi 2110 Regionların iqtisadi – sosial inkişafının tənzimlənməsi rus
İqtisadiyyatın tənzimlənməsi 2112 Strateji planlaşdırma və proqnozlaşdırma az
İqtisadiyyatın tənzimlənməsi 2112 Strateji planlaşdırma və proqnozlaşdırma rus
İqtisadiyyatın tənzimlənməsi 2114 İqtisadiyyatın tənzimlənməsi az
İqtisadiyyatın tənzimlənməsi 2114 İqtisadiyyatın tənzimlənməsi rus
Maliyyə 2203 Büdcə sistemi az
Maliyyə 2203 Büdcə sistemi rus
Maliyyə 2207 Maliyyə az
Maliyyə 2207 Maliyyə rus
Maliyyə 2209 Maliyyə menecmenti az
Maliyyə 2209 Maliyyə menecmenti rus
Maliyyə 2213 Müəssisələrin maliyyəsi az
Maliyyə 2213 Müəssisələrin maliyyəsi rus
Maliyyə 2218 XÖM və BMM az
Maliyyə 2218 XÖM və BMM rus
Maliyyə 2219* Maliyyə  /kəsr az kəsr
Maliyyə 2219* Maliyyə /kəsr rus kəsr
Marketinq 0709 Beynəlxalq marketinq az
Marketinq 0709 Beynəlxalq marketinq rus
Marketinq 2308y Marketinq az
Marketinq 2308y Marketinq rus
Marketinq 2312 Logistika az
Marketinq 2312 Logistika rus
Marketinq 2313 Marketinq az
Marketinq 2313 Marketinq rus
Marketinq 2315 Marketinqin idarə edilməsi az
Marketinq 2315 Marketinqin idarə edilməsi rus
Marketinq 2316 Marketinqin kom-ya sistem az
Marketinq 2316 Marketinqin kom-ya sistem rus
Marketinq 2322 Strateji marketinq az
Marketinq 2322 Strateji marketinq rus
Marketinq 2324 Xidmət sah-nin marketinqi az
Marketinq 2324 Xidmət sah-nin marketinqi rus
Marketinq 2325 Sahə müəs-də marketinq az
Marketinq 2325 Sahə müəs-də marketinq rus
Marketinq 2332 İstehsalın iqtisadiyyatı, menecment və marketinq az
Marketinq 2332 İstehsalın iqtisadiyyatı, menecment və marketinq rus
Marketinq 2308* Ehtiyatların idarə edilməsi /kəsr az kəsr
Marketinq 2309* Əməliyyat marketinqi /kəsr az kəsr
Menecment 2403 Beynəlxalq menecment az
Menecment 2403 Beynəlxalq menecment rus
2407 Dövlәt vә bәlәdiyyә idarәetmәsi az
2407 Dövlәt vә bәlәdiyyә idarәetmәsi rus
Menecment 2413 İnnovasiya menecmenti az
Menecment 2413 İnnovasiya menecmenti rus
Menecment 2418 Menecment az
Menecment 2418 Menecment rus
Menecment 2423 Strateji menecment az
Menecment 2423 Strateji menecment rus
Menecment 2425 Menecment az
Menecment 2425 Menecment rus
Menecment 2412y İdarəetmə nəzəriyyələri az
Menecment 2412y İdarəetmə nəzəriyyələri rus
Menecment 2423y Menecment az
Menecment 2423y Menecment rus
Menecment 2424y Menecmentin əsasları az
Menecment 2424y Menecmentin əsasları rus
Menecment 2411* İdarəetmə nəzəriyyəsi  /kəsr az kəsr
Müəssisənin iqtisadiyyatı 2409 Firmadaxili idarəetmə az
Müəssisənin iqtisadiyyatı 2409 Firmadaxili idarəetmə rus
Müəssisənin iqtisadiyyatı 2501 Firmanın (müəssisənin) iqtisadiyyatı az
Müəssisənin iqtisadiyyatı 2501 Firmanın (müəssisənin) iqtisadiyyatı rus
Müəssisənin iqtisadiyyatı 2504y Firmanın iqtisadiyyatı az
Müəssisənin iqtisadiyyatı 2504y Firmanın iqtisadiyyatı rus
Müəssisənin iqtisadiyyatı 2509y Firmanın iqtisadiyyatı az
Müəssisənin iqtisadiyyatı 2509y Firmanın iqtisadiyyatı rus
Müəssisənin iqtisadiyyatı 2515 Müəssisə iqtisadiyyatı və menecment az
Müəssisənin iqtisadiyyatı 2515 Müəssisə iqtisadiyyatı və menecment rus
Müəssisənin iqtisadiyyatı 2516 Müəssisənin (firmanın) iqtisadiyyatı az
Müəssisənin iqtisadiyyatı 2516 Müəssisənin (firmanın) iqtisadiyyatı rus
Müəssisənin iqtisadiyyatı 2517 Neft sənayesinin iqtisadiyyatı az
Müəssisənin iqtisadiyyatı 2517 Neft sənayesinin iqtisadiyyatı rus
Müəssisənin iqtisadiyyatı 2518 Yüngül sənayenin iqtisadiyyatı az
Müəssisənin iqtisadiyyatı 2518 Yüngül sənayenin iqtisadiyyatı rus
Müəssisənin iqtisadiyyatı 2522 Sənayenin iqtisadiyyatı az
Müəssisənin iqtisadiyyatı 2522 Sənayenin iqtisadiyyatı rus
Müəssisənin iqtisadiyyatı 2525 Sənayedə investisiya fəaliyyəti və innovasiya siyasəti az
Müəssisənin iqtisadiyyatı 2525 Sənayedə investisiya fəaliyyəti və innovasiya siyasəti rus
Müəssisənin iqtisadiyyatı 2533 İstehsalın iqtisadiyyatı, təşkili və idarə olunması az
Müəssisənin iqtisadiyyatı 2534 Sənaye istehsalinin iqtisadiyyatı az
Müəssisənin iqtisadiyyatı 2534 Sənaye istehsalinin iqtisadiyyatı rus
Muhasibat uçotu 2602y Mühasibat uçotu (ixtisas) II kurslar üçün az
Muhasibat uçotu 2602y Mühasibat uçotu (ixtisas) II kurslar üçün rus
Muhasibat uçotu 2602y Mühasibat uçotu (qeyri-ixtisas) II kurslar üçün
Muhasibat uçotu 2602y Mühasibat uçotu (qeyri-ixtisas) II kurslar üçün
Muhasibat uçotu 2603 İdarəetmə uçotu az
Muhasibat uçotu 2603 İdarəetmə uçotu rus
Muhasibat uçotu 2608 Mühasibat uçotu (III kurslar üçün) az
Muhasibat uçotu 2608 Mühasibat uçotu (III kurslar üçün) rus
Muhasibat uçotu 2609 Mühasibat uçotu(sahələr üzrə) az
Muhasibat uçotu 2609 Mühasibat uçotu(sahələr üzrə) rus
Muhasibat uçotu 2615 Mühasibat uçotu və audit az
Muhasibat uçotu 2615 Mühasibat uçotu və audit rus
Muhasibat uçotu 2616 Maliyyə (mühasibat) hesabatı az
Muhasibat uçotu 2616 Maliyyə (mühasibat) hesabatı rus
Muhasibat uçotu 2601 Mühasibat uçotunun nəzəriyyəsi / kəsr az kəsr
Muhasibat uçotu 2618 Mühasibat uçotu və audit / kəsr az kəsr
Muhasibat uçotu 2618 Mühasibat uçotu və audit / kəsr rus kəsr
Muhasibat uçotu 2619 Mühasibat (maliyyə) uçotu / kəsr az kəsr
Muhasibat uçotu 2619 Mühasibat (maliyyə) uçotu / kəsr rus kəsr
Muhasibat uçotu 2620 Mühasibat uçotu az kəsr
Muhasibat uçotu 2620 Mühasibat uçotu rus kəsr
Politologiya 2702y Multikulturializm az
Politologiya 2703 Sosiologiya az
Politologiya 2703 Sosiologiya rus
Politologiya 2703y Politologiya az
Politologiya 2703y Politologiya rus
Politologiya 2705y Sosiologiya rus
Politologiya 2701* Politologiya /kəsr az kəsr
Politologiya 2701* Politologiya /kəsr rus kəsr
Fəlsəfə 2704 Məntiq az
Fəlsəfə 2704 Məntiq rus
Fəlsəfə 2706  Mədəniyyətşünaslıq az
Fəlsəfə 2706  Mədəniyyətşünaslıq rus
Fəlsəfə 4001y Fəlsəfə az
Fəlsəfə 4001y Fəlsəfə rus
Fəlsəfə 4004y Psixologiya az
Fəlsəfə 2702* Fəlsəfə  /kəsr az kəsr
Fəlsəfə 2702* Fəlsəfə  /kəsr rus kəsr
Qeyri-ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası 2803Q İstehlak mallarının estetikası az
Qeyri-ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası 2803Q İstehlak mallarının estetikası rus
Qeyri-ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası 2803y İME nəzəri əsasları az
Qeyri-ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası 2803y İME nəzəri əsasları rus
Qeyri-ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası 2808 Plastik kütlə və kimyəvi rəngsazlıq mallarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası az
Qeyri-ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası 2808 Plastik kütlə və kimyəvi rəngsazlıq mallarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası rus
Qeyri-ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası 2811 Qeyri-ərzaq mallarının ekspertizasının nəzəri əsasları az
Qeyri-ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası 2811 Qeyri-ərzaq mallarının ekspertizasının nəzəri əsasları rus
Qeyri-ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası 2812 Qeyri-ərzaq mallarının kriminal ekspertizası az
Qeyri-ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası 2812 Qeyri-ərzaq mallarının kriminal ekspertizası rus
Qeyri-ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası 2813 Qeyri-ərzaq mallarının ümumi texnologiyası az
Qeyri-ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası 2813 Qeyri-ərzaq mallarının ümumi texnologiyası rus
Qeyri-ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası 2813y Materialların əmtəəşünaslığı az
Qeyri-ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası 2813y Materialların əmtəəşünaslığı rus
Qeyri-ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası 2816 Tоxuculuq, tikili və trikоtaj mallarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası az
Qeyri-ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası 2816 Tоxuculuq, tikili və trikоtaj mallarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası rus
Qeyri-ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası 2818 Silikat,metal-təsərrüfat,ağac-mebel və inşaat mallarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası az
Qeyri-ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası 2818 Silikat,metal-təsərrüfat,ağac-mebel və inşaat mallarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası rus
Qeyri-ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası 2820 Materialların əmtəəşünaslığı və ekspertizası az
Qeyri-ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası 2820 Materialların əmtəəşünaslığı və ekspertizası rus
Qeyri-ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası 3402 Elektrik ölçmələri az
Qeyri-ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası 3402 Elektrik ölçmələri rus
Qeyri-ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası 3437 Standartlaşdırma və sertifikasiya az
Qeyri-ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası 3437 Standartlaşdırma və sertifikasiya rus
Qeyri-ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası 3424 Standartlaşdırma və sertifikasiya rus
Qida məhsullarının texnologiyası 2903 Reologiyanın əsasları az
Qida məhsullarının texnologiyası 2907 Sahə müəs-nin(çörək,mak.,vəqida kon-rı)avadanlıqları az
Qida məhsullarının texnologiyası 2907 Sahə müəs-nin(çörək,mak.,vəqida kon-rı)avadanlıqları rus
Qida məhsullarının texnologiyası 2909 Sahə müəssisələrində istehsalın təşkili az
Qida məhsullarının texnologiyası 2911y Mikrobiologiya, sanitariya və gigiyena az
Qida məhsullarının texnologiyası 2911y Mikrobiologiya, sanitariya və gigiyena rus
Qida məhsullarının texnologiyası 2913 İaşə məh.tex-nın nəzəri əsasları-1 az
Qida məhsullarının texnologiyası 2917 İaşə müəssisələrində istehsalının təşkili az
Qida məhsullarının texnologiyası 2917 İaşə müəssisələrində istehsalının təşkili rus
Qida məhsullarının texnologiyası 2928 QMT proses və aparatları az
Qida məhsullarının texnologiyası 2928 QMT proses və aparatları rus
Qida məhsullarının texnologiyası 2945 İaşə müəssisələrinin avadanlıqları az
Qida məhsullarının texnologiyası 2945 İaşə müəssisələrinin avadanlıqları rus
Qida məhsullarının texnologiyası 2946 Yeni formalı qida məh-nın tex az
Qida məhsullarının texnologiyası 2947 İaşə xammalı və məhsullarının keyfiyyətinə nəzarət az
Qida məhsullarının texnologiyası 2947 İaşə xammalı və məhsullarının keyfiyyətinə nəzarət rus
Qida məhsullarının texnologiyası 2949 Qida məhsullarının müasir tədqiqat üsulları az
Qida məhsullarının texnologiyası 2954 İaşə məhsullarının istehsal texnologiyası-2 az
Qida məhsullarının texnologiyası 2954 İaşə məhsullarının istehsal texnologiyası-3 rus
Qida məhsullarının texnologiyası 2957 Çörək,mak.,vəqida kon-nın tex-nın nəz.əsasları az
Qida məhsullarının texnologiyası 2957 Çörək,mak.,vəqida kon-nın tex-nın nəz.əsasları rus
Qida məhsullarının texnologiyası 2959 Çörək və makaron məmulatlarının texnologiyası az
Qida məhsullarının texnologiyası 2992 Mikrobiologiya, sanitariya və gigiyena az
Qida məhsullarının texnologiyası 2992 Mikrobiologiya, sanitariya və gigiyena rus
Qida məhsullarının texnologiyası 2921* Mikrob. sanitariya və gigiyena -1 az kəsr
Qida məhsullarının texnologiyası 2922* Mikrobiologiya, sanitariya və gigiyena-2 rus kəsr
Qiymət və qiymətləndirmə 3001y Dünya bazar qiymətləri az
Qiymət və qiymətləndirmə 3001y Dünya bazar qiymətləri rus
Qiymət və qiymətləndirmə 3004 Dünya qiymətləri az
Qiymət və qiymətləndirmə 3004 Dünya qiymətləri rus
Qiymət və qiymətləndirmə 3005y Qiymət və qiymətləndirmə az
Qiymət və qiymətləndirmə 3005y Qiymət və qiymətləndirmə rus
Qiymət və qiymətləndirmə 3008y Qiymətin əmələ gəlməsi az
Qiymət və qiymətləndirmə 3008y Qiymətin əmələ gəlməsi rus
Qiymət və qiymətləndirmə 3021 Qiymət və qiymətləndirmə az
Qiymət və qiymətləndirmə 3021 Qiymət və qiymətləndirmə rus
Qiymət və qiymətləndirmə 3023 Tariflər sistemi az
Qiymət və qiymətləndirmə 3023 Tariflər sistemi rus
Qiymət və qiymətləndirmə 3027 Maşın və avadanlıqların qiymətləndirilməsi az
Qiymət və qiymətləndirmə 3027 Maşın və avadanlıqların qiymətləndirilməsi rus
Qiymət və qiymətləndirmə 3009 İstehsal və tadavül xərcləri az
Qiymət və qiymətləndirmə 3009 İstehsal və tadavül xərcləri rus
Qiymət və qiymətləndirmə 3013 Qiymətin əmələ gəlməsi az
Qiymət və qiymətləndirmə 3013 Qiymətin əmələ gəlməsi rus
Qiymət və qiymətləndirmə 3016 Qiymətləndirmənin əsasları az
Qiymət və qiymətləndirmə 3016 Qiymətləndirmənin əsasları rus
Qiymət və qiymətləndirmə 3020 İnvestisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi az
Qiymət və qiymətləndirmə 3020 İnvestisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi rus
Riyaziyyat 3101y Ali riyaziyyat az
Riyaziyyat 3102y Ali riyaziyyat-1 az
Riyaziyyat 3104y Xətti cəbr və riyazi analiz az
Riyaziyyat 3104y Xətti cəbr və riyazi analiz rus
Riyaziyyat 3106y Riyaziyyat – 1 az
Riyaziyyat 3106y Riyaziyyat – 1 rus
Riyaziyyat 3109y Riyaziyyat-1 az
Riyaziyyat 3109y Riyaziyyat-1 rus
Riyaziyyat 3111y Riyaziyyat-3 az
Riyaziyyat 3111y Riyaziyyat-3 rus
Riyaziyyat 3101 Riyaziyyat -1 az kəsr
Riyaziyyat 3101 Riyaziyyat -1 rus kəsr
Riyaziyyat 3103  Riyaziyyat-1 az kəsr
Riyaziyyat 3103  Riyaziyyat-1 rus kəsr
Riyaziyyat 3105  Riyaziyyat-1 az kəsr
Riyaziyyat 3105y  Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika az
Riyaziyyat 3105y  Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika rus
Riyaziyyat 3107 Riyaziyyat-3 az kəsr
Riyaziyyat 3107 Riyaziyyat-3 rus kəsr
Riyaziyyat 3107y Riyaziyyat-2 az
3107y Riyaziyyat-2 rus
Riyaziyyat 3108y Riyaziyyat-2 az
Riyaziyyat 3108* Riyaziyyat-1 az kəsr
Riyaziyyat 3108* Riyaziyyat-1 rus kəsr
Riyaziyyat 3110y Riyaziyyat-2 az
Riyaziyyat 3110y Riyaziyyat-2 rus
Riyaziyyat 3110 Riyaziyyat-1 az kəsr
Riyaziyyat 3112 Riyaziyyat-3 az kəsr
Rus dili 3203 Rus dili
Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi 3310 Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə az
Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi 3310 Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə rus
Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi 3312y Sosial sahələrin iqtisadiyyatı az
Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi 3312y Sosial sahələrin iqtisadiyyatı rus
Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi 3316y Turizm marşrutları və ekskursiya işinin təşkili az
Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi 3322y Turizmin əsasları az
Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi 3331y Turizmin inkişafının resurs təminatı az
Standartlaşdırma və sertifikasiya 3407 Kvalimetriya və keyfiyyətin idarə edilməsi az
Standartlaşdırma və sertifikasiya 3407 Kvalimetriya və keyfiyyətin idarə edilməsi rus
Standartlaşdırma və sertifikasiya 3411 Ölçmələrin avtomatlaşdırılması az
Standartlaşdırma və sertifikasiya 3411 Ölçmələrin avtomatlaşdırılması rus
Standartlaşdırma və sertifikasiya 3416 Patentşünaslıq az
Standartlaşdırma və sertifikasiya 3416 Patentşünaslıq rus
Standartlaşdırma və sertifikasiya 3417 Qarşılıqlı əvəzolunmanın əsasları az
Standartlaşdırma və sertifikasiya 3417 Qarşılıqlı əvəzolunmanın əsasları rus
Standartlaşdırma və sertifikasiya 3420 Sertifikatlaşdırmanın əsasları az
Standartlaşdırma və sertifikasiya 3420 Sertifikatlaşdırmanın əsasları rus
Standartlaşdırma və sertifikasiya 3421 Sınaq və sınaq avadanlıqları az
Standartlaşdırma və sertifikasiya 3421 Sınaq və sınaq avadanlıqları rus
Standartlaşdırma və sertifikasiya 3424 Standartlaşdırma və sertifikasiya az
Standartlaşdırma və sertifikasiya 3425y Standartlaşdırmanın əsasları az
Standartlaşdırma və sertifikasiya 3425y Standartlaşdırmanın əsasları rus
Standartlaşdırma və sertifikasiya 3427 Tətbiqi metrologiya-1 az
Standartlaşdırma və sertifikasiya 3427 Tətbiqi metrologiya-1 rus
Standartlaşdırma və sertifikasiya 3430 Texnoloji ölçmələr-2 az
Standartlaşdırma və sertifikasiya 3430 Texnoloji ölçmələr-2 rus
Statistika 3502 Çoxölçülü statistika üsulları az
Statistika 3504 Əmək bazarı statistikası az
Statistika 3511 Müəssisələr statistikası az
Statistika 3513 Nəqliyyat və rabitə statistikası az
Statistika 3514y Statistika (qeyri-ixtisas) az
Statistika 3514y Statistika (qeyri-ixtisas) rus
Statistika 3514y Statistika(ixtisas) az
Statistika 3526 Statistikanın nəzəriyyəsi az
Statistika 3526 Statistikanın nəzəriyyəsi rus
Statistika 3527 Statistikanın nəzəriyyəsi az
Statistika 3522 Statistika az kəsr
Statistika 3522 Statistika rus kəsr
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3445 İst-l pros-nin kom.mex-si və avt-sı az
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3448 Xammal və məhsul keyfiyyətinə nəzarət az
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3450 İsitmə, nəmləşdirmə və havanın kondisionerləşməsi az
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3453 Pambığın qurudulması az
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3454 Pam-ın ilkin emalı tex-sı-1 az
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3456 Texnoloji avadanlıqlar təmiri az
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3461 Toxuculuq materiallarının texnologiyası az
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3461 Toxuculuq materiallarının texnologiyası rus
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3602y Avtomatlaşdırmanın əsasları az
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3602y Avtomatlaşdırmanın əsasları rus
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3604 Ekologiyanın əsasları və əməyin mühafizəsi az
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3604 Ekologiyanın əsasları və əməyin mühafizəsi rus
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3605y Əməyin mühafizəsi az
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3605y Əməyin mühafizəsi rus
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3610 İstilik texnikası az
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3610 İstilik texnikası rus
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3611 İstilik və soyuduculuq tex-sı az
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3611 İstilik və soyuduculuq tex-sı rus
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3611y Hidravlika və hidravlik maşın az
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3611y Hidravlika və hidravlik maşın rus
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3617y İstilik texnikası az
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3621y Konst.material.texnolog. az
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3621y Konst.material.texnolog. rus
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3625 Sahənin tex-ji xət-ri-1 az
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3625 Sahənin tex-ji xət-ri-2 rus
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3627y Materiallar müqaviməti-1 az
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3627y Materiallar müqaviməti-2 rus
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3630y Materialşünaslıq az
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3630 Texnoloji avadanlıqlar az
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3632 Texnoloji proseslərin idarə edilməsi az
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3632 Texnoloji proseslərin idarə edilməsi rus
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3632y Mühəndis qrafikası az
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3632y Mühəndis qrafikası rus
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3633 Tikintinin əsasları və sanitariya texnikası az
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3633 Tikintinin əsasları və sanitariya texnikası rus
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3633y Mühəndis qrafikası-1 az
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3633y Mühəndis qrafikası-1 rus
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3634y Mühəndis qrafikası-2 az
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3634y Mühəndis qrafikası-2 rus
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3635y Nəzəri mexanika-1 az
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3635y Nəzəri mexanika-1 rus
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3640 Sənaye tikintisinin əsasları və sanitariya texnikası az
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3640 Sənaye tikintisinin əsasları və sanitariya texnikası rus
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3642 Əmək mühafizəsi az
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3642 Əmək mühafizəsi rus
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3643 İstilik texnikası az
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3645y Təsrimi həndəsə və müh.qrafikası az
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3646y Tərsimi hənd. və müh.qraf -1 az
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3646y Tərsimi hənd. və müh.qraf -1 rus
3647 Avtomatik idarəetmənin əsasları az
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3648y Tərsimi həndəsə və texniki rəsm az
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3649y Tətbiqi mexanika az
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3649y Tətbiqi mexanika rus
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3650 Tikinti işlərinin əsasları az
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3651y Tətbiqi mexanika-1 az
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3651y Tətbiqi mexanika-1 rus
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3656 Materialşünaslıq az
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3656 Materialşünaslıq rus
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3661 Maşın və mex-lər nəz-si-2 az
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3661 Maşın və mex-lər nəz-si-2 rus
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3662 Maşın his-ri və KEƏ-1 az
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3662 Maşın his-ri və KEƏ-1 rus
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3665 Əməyin mühafizəsi az
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3665 Əməyin mühafizəsi rus
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3670 Avtomatik idarəetmənin əsasları az
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3670 Avtomatik idarəetmənin əsasları rus
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3674 Sahənin ümumi tex-sı az
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3674 Sahənin ümumi tex-sı rus
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3681 Tox.,yün.sən. və məişət xid-nin tex.maş-rı və avad-rı-1 az
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3681 Tox.,yün.sən. və məişət xid-nin tex.maş-rı və avad-rı-1 rus
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3683 Toxuculuq, yüngül sənaye və məişət xidməti maşın və avadanlıqlarının layihələndirilməsi az
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3683 Toxuculuq, yüngül sənaye və məişət xidməti maşın və avadanlıqlarının layihələndirilməsi rus
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3684 Toxuculuq, yüngül sənaye və məişət xidməti maşınlarının, avtomatların hesabı və konstruksiya edilməsi az
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3684 Toxuculuq, yüngül sənaye və məişət xidməti maşınlarının, avtomatların hesabı və konstruksiya edilməsi rus
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3617* Mühəndis qrafikası az kəsr
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3617* Mühəndis qrafikası rus kəsr
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3644* Mühəndis qrafikası az kəsr
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3651* Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası-1 az kəsr
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3686* Tətbiqi mexanika rus kəsr
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3638* Tərsimi həndəsə və texniki rəsm az kəsr
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3638 Tərsimi həndəsə və texniki rəsm rus
Ticarət kafedrası  0717 Beynəlxalq kommersiya işi az
Ticarət  0717 Beynəlxalq kommersiya işi rus
Ticarət 3701 Kommersiya fəaliyyətinin əsasları az
Ticarət 3701 Kommersiya fəaliyyətinin əsasları rus
Ticarət 3706 İstehsal müəssələrində kommersiya fəaliyyəti az
Ticarət 3706 İstehsal müəssələrində kommersiya fəaliyyəti rus
Ticarət 3709 Kommersiya müəssələrinin layihələşdirilməsi və texnologiyası az
Ticarət 3709 Kommersiya müəssələrinin layihələşdirilməsi və texnologiyası rus
Ticarət 3708y Kommersiya fəaliyyətinin əsasları az
Ticarət 3708y Kommersiya fəaliyyətinin əsasları rus
Ticarət 3710 Reklam az
Ticarət 3710 Reklam rus
Ticarət 3716 Kommersiya işi az
Ticarət 3716 Kommersiya işi rus
Ticarət 3722 Kommers. fəal. tədqiqi və proqnozlaşdırılması az
Ticarət 3722 Kommers. fəal. tədqiqi və proqnozlaşdırılması rus
Ticarət 3724 Beynəlxalq kommersiya işi az
Ticarət 3724 Beynəlxalq kommersiya işi rus
Ticarət 3736 Tədavül sferası müəssisələrinin (ticarətin) iqtisadiyatı az
Ticarət 3736 Tədavül sferası müəssisələrinin (ticarətin) iqtisadiyatı rus
Ticarət 3702* Kommersiya fəaliyyətinin əsasları az kəsr
Ticarət 3702* Kommersiya fəaliyyətinin əsasları rus kəsr
Vergi və vergitutma 3804 Vergi sistemi az
Vergi və vergitutma 3804 Vergi sistemi rus
Vergi və vergitutma 3808 Vergi sistemi az
Vergi və vergitutma 3808 Vergi sistemi rus
Rus dili 0203y İşgüzar yazışmalar rus
Rus dili 3901y Xarici dil-1 (rus) (Qiyabi) az-rus
Xarici dil-1 3901y Xarici dil-1 (fransiz) az-rus
Xarici dil-1 3901y Xarici dil-1 (alman) az-rus
Xarici dil 3902 Xarici dil – 2 (İngilis) az
Xarici dil-1 3903y İşgüzar xarici dil az-rus
Xarici dil-1 3906y Xarici dil (ixtisas yönümlü) -1(ingilis) az-rus
Xarici dil-1 3906y Xarici dil (ixtisas yönümlü) -1(fransız) az-rus
Xarici dil-1 3911* Xarici dil-1fransız az kəsr
Xarici dil-1 3913* İngilis dili az-rus kəsr
Xarici dil-1 3918* İkinci xarici dil – 1 fransız dili az kəsr
Xarici dil-2 3903* Xarici dil-1 (ingilis) az-rus kəsr
Xarici dil-2 3901y Xarici dil-1 (ingilis) az-rus
Xarici dil-2 3915* İngilis dili az-rus kəsr
Xarici dil-2 3925* Xarici dil-1 (ingilis) az kəsr
Xarici dil-2 3901* Xarici dil-1 az-rus kəsr
3926 Xarici dil – 2 az
8025 Menecment az
8025 Menecment rus
8026 Menecmentin əsasları az
8026 Menecmentin əsasları rus
9991 3
WordPress SEO - escort eskisehir - Sağlık Personeli - eskort -
Zero Waste Shop